Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2005

Skog och hälsa nytt forskningsprogram

Fakulteten för skogsvetenskap startar nu ett nytt treårigt forskningsprogram, Skog och hälsa. Åtta projekt i olika delar av landet har fått klartecken.

Kostnaden för projekten beräknas bli minst åtta miljoner kronor, varav fakulteten för skogsvetenskap står för halva summan och skogsnäringen – Sveaskog, skogsvårdsstyrelserna m fl – för resten.

Så här beskriver skogsfakultetens dekanus Jan-Erik Hällgren satsningen:

– Temaprogrammets mål i vid bemärkelse är att bidra till en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

– Vi vill med den här satsningen stimulera forskningen kring såväl skogens hälsoeffekter som dess olika sociala värden. Skogen har till exempel visat sig vara mycket betydelsefull vid rehabilitering efter stressrelaterade sjukdomar.

– Så gott som alla svenskar har en personlig relation till skogen; skogspromenader, friluftsliv, bär- och svampplockning, jakt och fiske är mycket populära fritidssysselsättningar. En teolog skrev nyligen att naturen och skogen till och med blivit något av en ny religion för svenskarna. Från skogsfakultetens sida anser vi att det är viktigt att bidra med forskning kring detta mycket mångsidiga nyttjande av skogen och människans samspel med och upplevelser av naturen.

Ann Dolling, institutionen för skoglig vegetationsekologi, och Ylva Lundell, institutionen för skogsekologi, båda vid SLU i Umeå, ska hålla samman temasatsningen, som kommer att engagera forskare i Umeå, Alnarp och Uppsala.

Kontaktinformation
Ann Dolling, tel 090-786 83 83. E-post: Ann.Dolling@svek.slu.se
Ylva Lundell, tel 090- 786 83 37. E-post: Ylva.Lundell@sek.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera