Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2005

Tribologi-forskning i världsklass

Det nationella forskningsprogrammet HiMec som koordineras av Luleå tekniska universitet, går in i en ny fas.I samband med ett seminarium vid Scania i Södertälje går också startskottet för NexT, ett planerat VINN Excellence center för tribologisk forskning och utveckling.Svensk industri i nära samarbete med forskargrupper från Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, KTH och Ytkemiska institutet bildar NexT – dessa fyra akademiska parter besitter tillsammans en unik tribologikompetens av yttersta världsklass.

Det nationella forskningsprogrammet HiMeC är ett femårigt nationellt forskningsprogram med tonvikt på tribologi – samlingsnamn för friktion, nötning och smörjning. Kunskapsområdet berör alla sammanhang där två ytor rör sig mot varandra under mekanisk kontakt, det vill säga de flesta verksamheter i ett modernt samhälle.
All förslitning av rörliga system som leder till skador, haverier och reparationer orsakas av tribologiska faktorer. Därför är ökad livslängd och lägre förluster ledstjärnor i de olika delprojekt som ingått i HiMeC.
HiMeC har med stöd från bland annat Stiftelsen för strategisk forskning arbetat med en rad konkreta forskningsprojekt som ger snabba resultat i industrin. I programmet har, förutom Luleå tekniska universitet, KTH, Uppsala universitet och Ytkemiska institutet också ett antal företag medverkat, bland dem Scania, SKF och Statoil.

Den 25-26 oktober arrangerar HiMeC ett stort avslutningsseminarium på Scania i Södertälje, det handlar om erfarenhetsutbyte inom områdena ytbehandling, smörjmedel och smörjning, ytjämnhet och motortribologi.

Seminarier fungerar också som avstamp för nästa steg i den svenska tribologiforskningen – NexT – ett så kallat Excellence Center med stöd från bland annat Vinnova.
NexT kommer att arbeta med tribologisk optimering av produkter utifrån konkreta, industriella behov. Forskningen inom tribologi ska svara på frågor om hur ytor ska bearbetas, ytbeläggas, ytbehandlas eller smörjas för att optimal funktion och livslängd ska uppnås.

NexT kommer att innebära ett fortsatt nära samarbete mellan svensk industri och akademi. Företagen får i NexT en högklassig kunskaps- och kompetensresurs som gör det möjligt att utveckla högpresterande produkter och därmed stärka deras konkurrenskraft på en global marknad. Det finns också stora möjligheter för företagen att påverka inriktningen på den tribologiska forskning som bedrivs inom NexT.

Medias representanter hälsas varmt välkomna till seminariet, som hålls i Marcus Wallenberg-hallen vid Scanias anläggning i Södertälje.
Hela programmet för de båda seminariedagerna hittar du på länken nedan.

Kontaktinformation
Upplysningar: Professor Erik Höglund, tel. 0920-49 12 15, 070-529 12 15, erik.hoglund@ltu.se, professor Roland Larsson, 0920-49 13 25, 070-269 13 25, roland.larsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera