Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2005

Umeå universitets årshögtid 2005

Vid årshögtidens ceremoni lördagen den 29 oktober promoveras 13 hedersdoktorer, 17 professorer installeras och 12 vetenskapliga pris delas ut.

Bland årets hedersdoktorer märks bland andra: riksbankschef Lars Heikensten, journalisten Sverker Olofsson, författarinnan Anita Salomonsson, Greta Fossum, direktör med ansvar för forskningspolitiska frågor på Skogsindustrierna samt vd för Skogsindustrins forskningsstiftelse, professor Christopher M. Dobson, världsledande forskar inom fältet för proteiners veckning samt Ian Francis Hancock, romsk byggnadsarbetare som nu är professor med fokus på romani och kreolspråken samt FN:s och Unicef:s Roma Commissioner.

Ceremonin startar klockan 17.00 i Aula Nordica och beräknas vara färdig vid 19-tiden. I direkt anslutning följer en bankett i restaurang Universum.

Högtidligheterna startar emellertid redan den 27 oktober. Under torsdag, fredag och lördag håller årets hedersdoktorer, pristagare och professorer var sin högtidsföreläsning. Allmänhet och media är välkomna till samtliga föreläsningar. Varje föreläsning är omkring 25 minuter.

Fredag den 28:e hålls en förövning inför ceremonin i Aula Nordica klockan 09.30 – 11.30. Festföremålen kommer att delta. Media är välkomna att närvara.

Program för högtidsföreläsningar och festskrift finns på: http://www.umu.se/infoenheten/promotion/arshogtid.html

Samtliga hedersdoktorer, professorer och pristagare presenteras i festskiften. Alla texter och bilder är fria för nedladdning och publicering. Bildkvalitén varierar tyvärr.

Kontaktperson: Gunvor Larsson, ceremonimästare, Umeå universitet.

Kontaktinformation
Tel: 090-786 77 76
Mobil: 070-593 70 89
E-post: gunvor.larsson@adm.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera