Artikel från Karolinska Institutet
20 oktober 2005

Karolinska Institutets nya professorer 2005

På fredagen den 21 oktober håller Karolinska Institutet en installationshögtid i Berwaldhallen i Stockholm. Vid denna högtid presenteras Karolinska Institutets 35 nya professorer varav 13 är adjungerade och två är gästprofessorer. De avgående professorerna avtackas och akademiska priser delas ut, bland annat Lennart Nilsson Award.

Här nedan är förteckningen över nya professorer, adjungerade professorer, gästprofessorer och avgående professorer samt pristagare.


NYA PROFESSORER

Tomas Bergman
Medicinsk proteomik

Jan Bolinder
Diabetesforskning

Kerstin Brismar
Diabetesforskning

Kristina Broliden
Infektionssjd

Sirkka-Liisa Ekman
Omvårdnad

Abdel El Manira
Neurovetenskap

Jan Frisell
Kirurgi

Johan Grunewald
Experimentell lungmedicin

Henrik Grönberg
Cancerepidemiologi

Anders Gustafsson
Paradontologi

Per Hall
Strålningsepidemiologi

Per Kogner
Pediatrisk onkologi

Olle Ljungqvist
Kirurgi

Jon Lundberg
Gasers farmakologi

Mark Maeurer
Smittskydd, säskilt klinisk immunologi

Per Nordlund
Biofysik

Erik Näslund
Kirurgi

Mats Rudling
Experimentell kardiovaskulär forskning

Lars Sävendahl
Pediatrisk endokrinologi

Lars Weidenhielm
Ortopedi


ADJUNGERADE PROFESSORER

Anneli Brauner
Klinisk bakteriologi

Martin Bäckdahl
Kirurgi

Charlotta Edlund
Mikrobiologi

Anneka Ehrnst
Klinisk immunologi

Hassan Moustapha
Experimentell hematologi

Bengt Linderoth
Funktionell neurokirurgi

Åke Lundkvist
Molekylär virologi

Eva Munck-Wikland
Öron, näs- och halssjukdomar

Lars Rombo
Infektionssjukdomar

Karl-Gösta Sundqvist
Klinisk immunologi

Mikael Svensson
Neurokirurgi

Jan van der Linden
Thoraxanestesi, intensivvård

Anders Österborg
Onkologi


GÄSTPROFESSORER

Rodrigo Ariagada
Radioterapi

AIRI Värnik
Folkhälsovetenskap


EMERITI (professorer som går i pension)

Jan-Erik Bergström
Kjell Fuxe
Göran Kronvall
Ulf Rydberg
Britta Wahren
Sigbritt Werner (f.d. prorektor)
Marie Åsberg


PRISTAGARE

MED DR AXEL HIRSCHS PRIS
Anders Heijl, professor vid ögonkliniken vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

ERIC K. FERNSTRÖMS PRIS
Catharina Larsson, professor vid Institutionen för molekylär medicin

SVEN OCH EBBA-CHRISTINA HAGBERGS PRIS
Katarina Le Blanc, docent vid institutionen för laboratoriemedicin

TORE ANDERSSONS PRIS FÖR EPIDEMIOLOGISK FORSKNING
Walter Willett, professor vid Harvard School of Public Health i Boston i USA och Foreign Adjunct Professor vid Karolinska Institutet.

ÅNGPANNEFÖRENINGENS PRIS FÖR KUNSKAPSSPRIDNING
Carl-Johan Sundberg, docent vid Karolinska Institutet.

LENNART NILSSON AWARD 2005
Frans Lanting, naturfotograf från Holland

KAROLINSKA INSTITUTETS PEDAGOGISKA PRIS
Jörgen Nordenström, professor vid Karolinska Institutet.

För ytterligare information om evenemanget kontakta ceremonimästaren Agneta von Bahr på telefon 070-688 65 82.

Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera