Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2005

Svenska universitet öppnar kontor i Kina

Chalmers, KTH och Karolinska Institutet gör gemensam sak i ett forskningssamarbete inom medicin, naturvetenskap och teknik i Kina. Universiteten öppnar nu lokalkontor vid Peking University och vid Fudan University i Shanghai. Kontoren invigs med början den 24 oktober i närvaro av vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Samarbeten mellan svenska universitet och Kina är inget nytt. Men när de tre lärosätena nu ökar sitt engagemang är det nya former av samarbeten som är aktuella. Kontoren ska fungera som en plattform för hela Kina och den asiatiska regionen såväl för marknadsföring av de tre universitetens utbildning och forskning som för kommersialisering av forskningsresultat.

– Den medicinska forskningen i Kina är på snabb frammarsch och satsningarna är många. Förutsättningarna för ett kreativt klimat för innovationer är stora, inte minst med tanke på möjligheterna att samarbeta med svenska biomedicinska företag som etablerar sig i Kina, säger Jan Carlstedt-Duke, dekanus i styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet.

Tidigare samarbeten har till stor del handlat om att leta partners för olika projekt medan det nu är fråga om att bygga mer långsiktigt. Satsningen kommer att innebära ett ökat utbyte mellan Sverige och Kina inom grundutbildning och forskarutbildning.

– Forskningssamarbeten och utbyte på post doc-nivå har vi haft en längre tid. Nu är det istället fråga om gemensamma forskningscentrum i Kina och att vi ska ge vissa av våra grundutbildningar på deras hemmaplan med lärare från båda länderna, säger Anders Flodström, rektor vid KTH.

Kina står inför en enorm expansion vilket ställer nya krav på samhället inom exempelvis miljöfrågor. De tre universiteten vill genom samarbetet bidra till en bra utveckling. För svensk industri är det en fördel med en gemensam satsning.

– Vill man uppnå någonting i ett stort land som Kina, behövs det lite muskler. Vi vill testa en ny form, att utveckla forskningen och även kommersialisera den i Kina tillsammans med kinesiska forskare, säger Chalmers rektor Jan-Eric Sundgren.

Mellan 23 och 29 oktober pågår en svensk-kinesisk vecka som inleds med invigning av det svensk-kinesiska centret i Peking, där vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson deltar tillsammans med Kinas vetenskapsminister Xu Guanhua. Centret vid Fudan University i Shanghai invigs 26 oktober och under veckan hålls seminarier med föreläsningar av svenska och kinesiska forskare.

De formella namnen på de svensk-kinesiska kontoren blir i Peking “Sino-Swedish Centre at Peking University” och i Shanghai “Sino-Swedish Campus at Fudan University”.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Karolinska Institutet
Jan Carlstedt-Duke, dekanus i styrelsen för forskning, Karolinska Institutet. 08-524 864 70, 070-792 40 85, Jan.Carlstedt-Duke@ki.se

Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Jan-Eric Sundgren, rektor, tel: 031- 772 25 50, jan-eric.sundgren@rektor.chalmers.se
Jörgen Sjöberg, rektors rådgivare med övergripande ansvar för Chalmers kvalitetsarbete och internationalisering, tel 031-772 25 49,
jorgen.sjoberg@rektor.chalmers.se

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm
Anders Flodström, rektor, tel: 08-790 70 01, rektor@kth.se
Ramon Wyss, vicerektor för internationella utbildningsfrågor, tel 08 – 553 782 10, wyss@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera