Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2005

Stor internationell studie om antibiotikaresistens

Nästa år drar en forskningsstudie igång om mekanismerna bakom antibiotikaresistens. Studien omfattar tio forskargrupper i sju olika länder och koordineras av Dan Andersson vid Uppsala universitet.

Efter introduktionen av antibiotika på 1940-talet har antalet resistenta bakterier stadigt ökat. I dag utgör dessa bakterier ett sådant hot att många antibiotika har blivit eller kommer att bli verkningslösa. Detta har redan resulterat i ökad sjuklighet och dödlighet i infektionssjukdomar.

Läkemedelsindustrin anser i dag inte att antibiotika är en ekonomiskt intressant grupp av läkemedel (jämfört med till exempel medicin mot hjärt- och kärlsjukdomar, fetma eller diabetes) så utvecklingen av nya antibiotika har avstannat. Därför är det viktigt att undersöka möjliga strategier för att bromsa resistensutvecklingen. En viktig del i detta arbete är att få en ökad förståelse av de olika faktorer som påverkar hur snabbt resistenta bakterier sprider sig bland människor och djur.

Forskningsprojektet “Effects of antiobiotic resistance on bacterial fitness, virulence and transmission” har beviljats cirka 26 miljoner kronor av EU för att studera hastigheten och mekanismerna genom vilka resistenta bakterier sprids i olika typer av miljöer.

– Forskningsresultaten kommer förhoppningsvis att leda till att antibiotika kan designas på ett sådant sätt att bakterierna inte utvecklar resistens lika snabbt och att deras spridning förhindras, säger professor Dan Andersson som är koordinator för projektet.

Forskningsprojektet drar igång i början av nästa år och pågår i tre år.

Kontaktinformation
Dan Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tel: 018-471 41 75 eller e-post: dan.andersson@imbim.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera