Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2005

Nytt steg i utveckling av spinntronik

Spinntronik är en av elektronikens arvtagare som förväntas skapa enorm kapacitet utan större värmeförluster. I en ny avhandling vid Linköpings universitet beskrivs ett halvledande organiskt material som är magnetiskt vid rumstemperatur samt en ny tillverkningsmetod för att konstruera komponenter.

I spinntronik används ett yttre magnetfält för att vända elektronernas “spinn”, i stället för att slå av och på en transistor med hjälp av elektrisk ström. Forskningsfältet växer snabbt och en uppsjö av material har tagits fram och testats. Organiska (kolbaserade) magneter är speciellt lämpade eftersom deras kemiska egenskaper kan modelleras efter behov.

En forskargrupp vid Linköpings universitet har specialstuderat molekylen tetracyanoetylen (TCNE), som i förening med metallen vanadin är magnetisk även vid rumstemperatur. Carl Tengstedt beskriver nu i sin doktorsavhandling en ny metod för att framställa tunna filmer av ämnet i vakuum, vilket är nödvändigt eftersom det magnetiska materialet är extremt känsligt för luft.

Resultaten sprider nytt ljus på materialets fysikaliska egenskaper och gör att tidigare teorier måste omvärderas. Innovationen i filmtillväxt möjliggör att design och konstruktion av hybrida organiska spinntronikkomponenter nu kan påbörjas.

Organiska material av typen ledande/halvledande plast är också användbara i traditionell elektronik. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår kring bland annat bildskärmar baserade på organiska lysdioder. I en del av avhandlingen presenteras sex nya ledande plaster och deras samverkan med andra material. Studierna har bland annat lett till nya insikter om laddningsinjektion i organiska material och visar hur man dramatiskt kan öka livslängden för organiska lysdioder.


Avhandlingen heter Materials study of organic electronics. Den läggs fram vid disputation fredag 21 oktober kl 10.15 i hörsal K3, Kåkenhus, LiU Norrköping. Opponent är Dr. Jérôme Cornil, Université de Mons-Hainaut, Belgien.

Kontaktinformation
Carl Tengstedt kan nås på 013-282471, carte@itn.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera