Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2005

Ny avhandling slår hål på myter om IT-branschen

IT-branschen är inte alls särskilt jämställd, trots att den har framställts som sådan både i forskning och media. Dessutom upplevs det inte enbart positivt att arbeta som IT-konsult. Det visar Helen Peterson i en ny avhandling vid Uppsala universitet. Disputationen sker den 21 oktober.

Helen Peterson har gjort en kvalitativ studie med djupintervjuer av 31 personer på tre IT-konsultföretag i Stockholm. Företagen valdes ut eftersom de i början av 2000-talet på olika sätt profilerade sig som särskilt jämställda. De hade genomarbetade jämställdhetsplaner, de strävade efter att anställa kvinnor på alla positioner och de satsade på att göra arbetsplatserna positiva för anställda med barn.
När Helen Peterson sedan började genomföra intervjuerna 2003 hade lågkonjunkturen drabbat IT-sektorn. Då såg hon att jämställdheten var bortprioriterad.
– Företagen var i kris och det var ekonomiska frågor som styrde. Jämställdhet var inte på agendan, berättar hon.
Hon fann att män dominerade inom vad som betraktas som IT-konsultföretagens kärnområden, programmering och systemutveckling, medan kvinnor i högre grad arbetade på “mjuka” poster med lägre status, till exempel med att utveckla användarvänliga applikationer och gränssnitt.
Det fanns en tydlig uppfattning om hur man måste bete sig för att vara “konsultmässig”, vilket innebär att visa framåtanda, vara tävlingsinriktad, och att bygga relationer styrd av finansiell rationalitet. Två kvinnor berättade emellertid att de blev kallade för “bitch” när de försökte leva upp till den bilden.
– De här båda kvinnorna talar om ett moment 22. Hur de än beter sig anses det inte rätt, berättar Helen Peterson.
Informanterna i studien hade också uppfattningen att fler kvinnor än män har fått lämna IT-konsultföretagen under lågkonjunkturen, dels på grund av uppsägningar, dels på grund av eget val när arbetsklimatet blev för tufft.
Helen Peterson har också analyserat arbetsförhållanden och arbetsideal inom IT-branschen, som ofta har framställts som en bransch med stor frihet och möjlighet till självförverkligande. I Helen Petersons avhandling framkommer dock att de anställda även kände maktlöshet och osäkerhet, drabbades av gränslösa krav och en ständig kontroll av prestationer.
– Dessutom är konsulterna medvetna om risken att bli uppsagd, och den riskmedvetenheten innebär att de inte protesterar mot till exempel arbetsmiljöproblem i lika hög grad som de skulle vilja, berättar Helen Peterson.

Kontaktinformation
Helen Peterson kan nås på 0709-16 26 05 eller helen.peterson@soc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera