Tema

Barn med ledsjukdom kan ha hjälp av patientutbildning

Patientutbildning och ortopediska fotinlägg hjälper vid ledinflammation hos barn. Bättre mätmetoder är utvecklade som kan användas som stöd inom sjukgymnastisk behandling.

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är en ledsjukdom hos barn, som kräver insatser från flera personalkategorier inom vården.

Sjukgymnast Marie André har i sitt avhandlingsarbete utvärderat effekten av utbildning hos ungdomar med JIA och hos föräldrar till barn med JIA. Frågeformulär som tog upp medicinska aspekter samt frågor om träning, smärta och socialt stöd utvecklades. Resultaten visar att ett åttatimmars multiprofessionellt utbildningsprogram för patienter hade signifikant positiv effekt i föräldragruppen, mest uttalat inom den medicinska och smärtaspekten. I ungdomsgruppen kunde man bara visa på enstaka positiva effekter av utbildningen.

Inverkan av ortopediska fotbäddar, så kallade fotortroser, på vardagsaktiviteter, smärta och kapacitet analyserades också. Användning av fotortroser minskade signifikant smärtan vid stående, trappgång, gång och löpning. Dessutom förbättrades balanskapaciteten och den självvalda gånghastigheten blev högre.

Avhandling:
Patient education and foot disability in juvenile idiopathic arthritis: a physiotherapy perspective

Disputationen har ägt rum.

Kontaktinformation
Författare:
Marie André, institutionen Neurotec, sektionen för sjukgymnastik, Karolinska Institutet.
Telefon 08-517 776 14, e-post: marie.andre@home.se

Barn med ledsjukdom kan ha hjälp av patientutbildning

 lästid ~ 1 min