Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2005

Användbarhet prioriteras lågt när IT-system ska utvecklas

Användbarhetsfrågor och användarnas behov prioriteras ofta ned eller försvinner i utvecklingen av IT-system. I sin avhandling vid Uppsala universitet pekar Inger Boivie på några orsaker till detta. Hon försvarar avhandlingen den 21 oktober.

Att ett IT-system är användbart innebär att det ger ett bra och ändamålsenligt stöd för användarna i deras arbetsuppgifter. Användarna ska kunna arbeta effektivt utan att besväras av problem och krångligheter i systemen. Med god användbarhet i IT-systemen blir också arbetsmiljön bättre.
Användbarhet måste byggas in i systemet från början. Det är därför viktigt att användarna deltar i utvecklingen av IT-systemen och att man fokuserar på användbarhet och arbetsmiljöfrågor. Detta har dock visat sig svårt i praktiken.
Inger Boivie och hennes kollegor har studerat systemutveckling i industrin och den offentliga sektorn, bland annat har användare, användbarhetsexperter och systemutvecklare intervjuats. Resultatet pekar på att det finns flera faktorer som leder till att användbarhetsfrågor och användarnas behov ofta prioriteras ned eller försvinner i systemutvecklingen, bland annat följande:
1) IT-utvecklingen bedrivs skilt från verksamhetsutveckling, utveckling av nya arbetssätt och arbete med arbetsmiljö.
2) Systemutveckling är en komplex process med ständigt förändrade förutsättningar där användbarhet bara är en av många faktorer.
3) I många utvecklingsprojekt deltar användarrepresentanter på heltid. De riskerar då att bli “IT-arbetare” och förlorar kontakten med sitt “riktiga” arbete.
4) Det finns en attityd att användbarhet enbart handlar om hur informationen presenteras, till exempel var knappar ska placeras, istället för vilket stöd användarna behöver för att klara av sina arbetsuppgifter.
Inger Boivie pekar även på en konflikt mellan användarnas verkliga arbete och synen på användarnas arbete i många systemutvecklingsprojekt. Användarnas arbete beskrivs ofta som stegvis bearbetning av information, till exempel att användaren matar in, ändrar eller söker information i en bestämd ordning. Verkligt arbete är betydligt mer komplext än så, och framför allt handlar det om mycket annat än informationsbearbetning. Användbarhet handlar till stor del om att minska den konflikten.

Kontaktinformation
Inger Boivie kan nås på mobil: 0704-25 07 01 eller e-post: inger.boivie@it.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera