Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2005

Äntligen siffror på vilka som deltar i svenska för invandrare

I en ny rapport från IFAU görs för första gången en mer omfattande sammanställning av deltagandet i svenska för invandrare (sfi).

Cirka 55 procent av de invandrare som fått uppehållstillstånd deltar i sfi inom tre år
Kurser i sfi anordnas av kommunerna och syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Alla invandrare, som inte kan svenska, har rätt att delta i sfi men är inte skyldiga att göra det. Kunskapen om hur stor andel av nyanlända invandrare som deltar i sfi har tidigare varit liten. I rapporten visas att för invandrare som fick uppehållstillstånd 1995-2000 har deltagandet varit relativt stabilt: cirka 55 % deltog i sfi-undervisning inom tre år. Av dem som deltog gick den absoluta majoriteten en kurs under det första året. Bland dem som fick uppehållstillstånd 1993 och 1994 började emellertid drygt 70 % på sfi inom tre år.

Flyktingar deltar i hög utsträckning
Skillnaden i deltagande mellan åren 1995-2000 och 1993-1994 är sannolikt orsakad av förändringar i invandrargruppens sammansättning samt klimatet på den svenska arbetsmarknaden. Deltagandet är högst bland flyktingar (t ex invandrare från Irak, Iran och f d Jugoslavien), medan övriga invandrare (t ex arbetskraftsinvandrare från Västeuropa) mer sällan deltar i sfi. Det högre sfi-deltagandet bland dem som fick uppehållstillstånd 1993-1994 beror dels på de stora flyktinggrupper som fick uppehållstillstånd dessa år, dels på den djupa lågkonjunkturen. I övrigt noteras att kvinnor börjar i sfi i något högre utsträckning än män och att unga, gamla och högutbildade deltar i lägre grad än andra i utbildningen.

Uppgifter för hela den invandrade befolkningen
I rapporten studeras de personer som fick uppehållstillstånd i Sverige under 1993-2000 och hur många av dessa som började på sfi inom tre år från att de fått uppehållstillstånd. Uppgifterna kommer från Migrationsverket, Skolverket samt Statistiska centralbyrån och täcker hela den invandrade befolkningen fram till och med år 2003. Med hjälp av en statistisk modell undersöks olika faktorers betydelse (såsom kön, ålder och födelseland) för deltagandet i sfi.

Författare
Rapport 2005:13 “Vilka deltar i svenska för invandrare?” är skriven av Louise Kennerberg och Kristina Sibbmark, båda IFAU.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Louise Kenneberg, tel: 018-471 70 90, e-post: louise.kennerberg@ifau.uu.se eller Kristina Sibbmark, tel: 018- 471 70 92, e-post: kristina.sibbmark@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera