Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2005

Allergiska barn har sämre livskvalitet

Barn med pälsdjursallergi och samtidigt har andra allergier har sämre livskvalitet än andra barn enligt deras föräldrar. De orkar mindre, tvingas begränsa sina sociala kontakter och har en generellt sämre hälsa. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Mellan 40-50 procent av alla svenskar har pälsdjur hemma och de allra flesta pälsdjursägare finns i de tre största städerna. Även de flesta hästägare bor i storstäderna. En ny avhandling från institutet för miljömedicin visar att allergen från pälsdjuren sprids i samhället och kan hittas även i miljöer där djur normalt inte finns, exempelvis biografer, möbelvaruhus och skolor. Resultaten visar även att barn som är pälsdjursallergiker och samtidigt har andra allergier har sänkt livskvalitet jämfört med andra barn, om man frågar deras föräldrar.

– Att ha pälsdjur i en bebyggd miljö är en samhällskonflikt. Familjer med pälsdjursallergiska barn tvingas till dagliga begränsningar för att försöka undvika exponering av pälsdjursallergener. Kanske är det dags för samhället att fundera över hur vi kan ta bättre hänsyn till allergikerna, säger Ann-Charlotte Egmar, författare till avhandlingen och doktorand vid institutet för miljömedicin, enheten för miljömedicinsk epidemiologi.

Hon har låtit föräldrar till totalt 400 friska respektive allergiska barn svara på en enkät om barnens hälsa och välbefinnande. Resultatet visade att barn med pälsdjursallergi som dessutom hade andra allergier orkade mindre, tvingades begränsa sina sociala kontakter med andra och hade en generellt sämre hälsa. Cirka 25 procent av barnen upplevde sig som annorlunda än andra barn.

– Studien bör upprepas i större omfattning för att bekräfta resultaten men det är oroande att föräldrarna till allergiska barn upplever att barnen har en sämre livskvalitet än andra barn, säger Ann-Charlotte Egmar.

Hon har också mätt halten av allergener hemma hos familjer som har eller har haft pälsdjur och hos familjer som aldrig kommer i kontakt med pälsdjur. Även hos familjer som aldrig säger sig komma i kontakt med pälsdjur upptäcktes allergen, dock i mindre mängd. Idag rekommenderas föräldrar som själva är allergiska att vara extra observanta för om barnet utvecklar symptom på allergi, speciellt om man har pälsdjur hemma. Ett barn som utvecklat symptomgivande allergi bör inte i onödan exponeras för pälsdjur.

Avhandling:
Katten också! Exponering för pälsdjur och dess konsekvenser för pälsdjursallergiska barn.

Disputationen äger rum fredagen den 28 oktober kl. 9:00 i Rockefellersalen, Nobels väg 11, Karolinska Institutet, Solna.

Kontaktinformation
Författare:
Ann-Charlotte Egmar, institutet för miljömedicin, enheten för miljömedicinsk epidemiologi, Karolinska Institutet.
Telefon: 08-737 35 00, mobil 070-484 84 60, e-post: ann-charlotte.egmar@sll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera