Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2005

Nytt EU-nätverk söker hela bilden av RNA:s funktion

Har små RNA-molekyler samma funktion i en bakterie som i en människa? I ett nytt EU-nätverk koordinerat från Uppsala universitet ska nio europeiska forskargrupper finna svar på denna fråga.

Små RNA-molekyler styr geners aktivitet. Eftersom det finns tusentals olika sådana RNA-molekyler är detta ett forskningsfält som exploderat de senaste åren. Under de senaste fem åren har det blivit uppenbart att dessa RNA-molekylers roll i styrningen av alla tänkbara livsprocesser har varit klart undervärderad.

– Man trodde att det var bara proteiner som gjorde detta. Vi vet nu att det finns många små RNA i bakterier som direkt styr geners aktivitet, säger professor Gerhart Wagner som koordinerar nätverket.

Sådana små RNA är inblandade i många spännande och viktiga livsprocesser. De styr till exempel bakteriers gener så att de kan klara av stressituationer. Även hos högre organismer används små RNA på liknande sätt. Så kallade mikroRNA (21 byggstenar korta) styr utvecklingen av växters organ och hos däggdjur tror man att dessa RNA bland annat har en viktig roll i hjärnan.

– Vissa sjukdomar verkar också vara ett resultat av att mikroRNA inte produceras eller saknas, säger Gerhart Wagner.

Det nya nätverket FOSRAK (Functions Of Small RNA:s Across Kingdoms), bestående av nio forskargrupper i Sverige, Tyskland, Frankrike, Schweiz och Grekland, har nyligen fått drygt 14 miljoner kronor för att de tre kommande åren studera dessa RNA-molekylers funktion. Syftet är att få en samlad bild.

– Vår styrka är nog att vi tar ett samlat grepp. Vi ger oss in på jämförande studier som undersöker hur RNA-molekyler gör för att styra geners aktivitet i bakterier, växter och djur och vilka processer som styrs, säger Gerhart Wagner.

Man vill också öka kunskapen om RNA-interferens, en mekanism som stänger av DNA och som bland annat fungerar som ett slags försvar mot virus i växter. RNA-interferens bromsar också så kallade transposoner som är genetiska element som hotar växter och djur genom att hoppa in i och därmed förstöra viktiga gener.

Uppsalagruppen är världsledande inom RNA-forskningen och en nyligen publicerad artikel som beskriver ett helt nytt RNA i tarmbakterien E. coli har fått stor uppmärksamhet (Genes & Dev. 19, 2355-2366). Den upptäckta RNA-molekylen styr syntesen av ett protein som behövs för att dessa bakterier ska framkalla sjukdom.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Professor Gerhart Wagner, tel, 018-471 48 66, 070-425 08 97 eller via e-post: gerhart.wagner@icm.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera