Tema

Ny kunskap om framtida magnetiska material

Magnetiska material, både nya och gamla, finns överallt. De används bland annat för att lagra och läsa information på hårddiskar och videoband. Solveig Feltons avhandling beskriver de magnetiska egenskaperna hos flera olika nya material som kan få en framtida användning. Disputationen äger rum den 14 oktober.

Jakten på nya magnetiska material är intressant, eftersom användningsområdena är många och kräver olika magnetiska egenskaper. Solveig Felton har studerat de magnetiska egenskaperna hos olika material som innehåller övergångsmetaller, exempelvis järn, nickel och kobolt. Bland annat har hon analyserat nya föreningar som tillverkats vid institutionen för materialkemi. Typen av magnetism styrs bland annat av materialets kemiska sammansättning men också av mättemperaturen och det yttre magnetfältet. Magnetismen kan antingen vara ordnad på ett antal olika sätt, eller oordnad.

– Jag har mätt materialens magnetisering vid olika temperaturer och i olika magnetfält för att ta reda på vilken typ av ordnad magnetism materialen har och vid vilken temperatur ordningen uppstår, säger Solveig Felton.

För att undersöka hur stabilt det ordnade magnetiska tillståndet är har hon undersökt vad som händer med materialens magnetism om man till exempel byter ut en liten andel av de magnetiska atomerna mot ett omagnetiskt ämne. En annan möjlighet är att byta ut någon av de omagnetiska beståndsdelarna mot en större eller mindre dito.

– Då ser vi hur avståndet mellan de magnetiska delarna påverkar den magnetiska ordningen. Vi kan också byta ut den magnetiska beståndsdelen mot en annan. Möjligheterna är näst intill oändliga, säger Solveig Felton.

Hon har också studerat magnetismen hos mikrometerstora tunnfilmselement arrangerade i speciella mönster. Dessa kan, i kombination med ett yttre roterande magnetfält, användas för att förflytta enskilda magnetiska partiklar på ett kontrollerat sätt i framtida tillämpningar.

– I framtiden skulle detta till exempel kunna användas för att sortera och separera biomolekyler, säger hon.

Kontaktinformation
Solveig Felton kan kontaktas på 018-471 31 36 eller via e-post: Solveig.Felton@Angstrom.uu.se

Ny kunskap om framtida magnetiska material

 lästid ~ 1 min