Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2005

Substanser i mat kan stressa nervceller

Substanser som påvisats i grillat kött, alkohol, kaffe och cigarettrök kan ge upphov till skadliga förändringar i odlade nervceller. Det visar Anna Östergren i sin avhandling vid Uppsala universitet som hon försvarar den 14 oktober.

Vid Parkinsons sjukdom dör nervceller i de delar av hjärnan som innehåller pigmentet neuromelanin. Detta leder till försämrad rörelseförmåga. Orsaken till sjukdomen är inte känd men både miljöfaktorer och ärftlighet kan ha betydelse för uppkomsten.

Betakarboliner är en grupp substanser som påminner om det syntetiska ämnet MPTP som kan ge upphov till Parkinsons sjukdom hos människor. MPTP exponeras vi normalt inte för, men betakarbolinerna norharman och harman har påträffats i grillat kött, alkoholhaltiga drycker, kaffe och cigarettrök.

Anna Östergren har under sitt avhandlingsarbete undersökt betakarbolinernas toxiska effekter. Hon visar att de ansamlas i de nervceller som innehåller neuromelanin och att de dessutom orsakar beteendeförändringar i djurmodeller. För att studera mekanismerna bakom dessa effekter undersökte hon hur betakarboliner påverkade odlade celler med eller utan neuromelanin. Resultaten visar att betakarbolinerna ledde till att cellerna blev stressade och inledde en process som brukar kallas programmerad celldöd.

– Celler som innehöll neuromelanin var däremot bättre skyddade, åtminstone vid exponering för låga halter betakarboliner, säger Anna Östergren. Vad som händer vid långtidsexponering är svårt att förutse.

Kontaktinformation
Anna Östergren kan kontaktas på 018-471 42 52 eller via e-post: Anna.Ostergren@farmbio.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera