Artikel från Malmö universitet
11 oktober 2005

Friska visdomständer opereras ofta bort i onödan, visar avhandling

Trots brist på vetenskapligt stöd fortsätter käkkirurger operera bort friska visdomständer. Av dem som får en visdomstand avlägsnad har var femte friska tänder. Men frågar man patienterna vill de gärna ha visdomständerna kvar. Det framgår av en ny avhandling från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Inom tandläkarkåren har det funnits en tradition att operera bort visdomständer i förebyggande syfte, eftersom de kan orsaka inflammation och karies bland annat. Men också att operera innebär risker. Värk, svullnad och nervstörningar kan tillstöta.
– Det finns egentligen inget vetenskapligt stöd för att operera bort en frisk visdomstand, säger Rolf Liedholm, specialist i käkkirurgi och universitetsadjunkt vid Odontologiska fakulteten.
Hans avhandling visar att de förebyggande operationerna nu minskar. Den bygger bland annat på en undersökning från 1998 av 666 patienter som fått en visdomstand bortopererad.
– Arton procent av de tänder som opererades bort var friska. I tidigare undersökningar har siffran legat runt 40 procent. Den fallande trenden återspeglar osäkerheten i indikationen för ingreppet, förklarar Liedholm.

Ett annat ämne för avhandlingen är processen som leder fram till beslutet att operera eller inte, och vilka skäl tandläkarna har för en operation.
– Tandläkarna värderar styrkan i beslutet att operera som svagare om tanden är frisk än om den är sjuk. Ofta avgjorde patientens ålder. Ju yngre patient desto mer benägen var man att operera bort friska tänder. Det överensstämmer med det faktum att riskerna för komplikationer efter ingreppet är större hos äldre än hos yngre. Men i många fall hittade vi ingen förklaring.

VILL HA TÄNDERNA KVAR
Så långt tandläkarnas perspektiv. Avhandlingen studerar också patienternas egna önskemål.
– Det har man inte intresserat sig för tidigare. Våra undersökningar visar att patienter som överväger att ta bort visdomständer i förebyggande syfte samstämmigt föredrar de konsekvenser som kan uppstå om visdomstanden får vara kvar, jämfört med dem som kan följa på en operation. Hållningen var densamma bland patienter i Sverige och i Wales.
Det visar hur viktigt det är att informera patienterna innan ett eventuellt ingrepp, menar Liedholm.
– Ofta står det ju och väger för och emot en operation i förebyggande syfte. Då måste patienten ha ett inflytande.

Om patienter generellt föredrar att avstå från operation, och det samtidigt inte finns några vetenskapliga belägg för att plocka bort friska visdomständer kan man undra varför det ändå sker.
– Ja, det är otillfredsställande. Men tandläkarna kan ha haft andra bevekelsegrunder som vi inte undersökt, exempelvis munhygien och kariesläget. Det handlar hur som helst inte om ekonomiska drivkrafter, eftersom tandläkarna vi undersökt är landstingsanställda. Och det positiva är att trenden faller, att man går mot en mer evidensbaserad tandvård.
Kan det vara så att tandläkarna är dåliga på att ta reda på vad patienterna vill?
– Det kan jag inte svara på eftersom vi inte undersökt det. Det tar tid och resurser att fråga och informera patienter, men min förhoppning är att käkkirurger framöver tar mer hänsyn till patienternas önskemål, säger Rolf Liedholm.

Avhandlingens titel:
Mandibular Third Molar Removal. Patient Preferences, Assesments of Oral Surgeons and Patient Flows.

Kontaktinformation
Rolf Liedholm, tfn 040-6658442

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera