Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2005

Privat donation stärker njurforskning

Forskningen om njursjukdomar vid Linköpings universitet får en kraftig förstärkning tack vare en privat donation på 10 miljoner kronor.

På måndagen hölls det första styrelsemötet i en nybildad stiftelse för njurmedicinsk forskning.

– Donationen får mycket stor betydelse för vår möjlighet att bedriva kliniskt betydelsefull forskning, säger Anders Fernström, ansvarig för forskningen vid Avdelningen för njurmedicin, LiU, och verksamhetschef vid Njurmedicinska kliniken, US.

Rektor Mille Millnert tror att njurmedicinen tack vare donationen kan växa till ett starkt forskningsområde vid LiU.

– Det är oerhört spännande att få denna möjlighet. Snarast sätter vi nu igång med rekryteringen av en professor, säger Mille Millnert.

Avkastningen och del av stiftelsens kapital ska – förutom finansiering av forskartjänster – kunna utnyttjas till bidrag till enskilda projekt eller utdelning av stipendier. Forskningen bedrivs idag av fem disputerade deltidsforskare, i samverkan med andra forskare inom LiU och andra universitet och högskolor. Ett av huvudspåren i verksamheten är forskning kring IgA-nefropati, en av de vanligaste inflammationssjukdomar som orsakar njursvikt med dialysbehandling och eventuell transplantation som följd. Med ökade resurser skulle detta forskningsområde snabbt kunna byggas ut i samarbete med andra intressenter.

Andra pågående projekt behandlar markörer för skadad benvävnad i samband med kronisk njursvikt, övervakning av dialysvätska on-line med UV-ljus samt en långtidsstudie av patienter som behandlas med självdialys.

Stiftelsens styrelseordförande är John Bjerker. Övriga ledamöter är två representanter för donatorn samt LiU:s rektor Mille Millnert och närsjukvårdsdirektör Martin Magnusson.

– Den främsta uppgiften för mig som styrelsens ordförande är att skapa förutsättningar att förvalta förmögenheten och skapa en god avkastning, så att vi tillsammans kan uppfylla stiftelsens syfte. Stiftelsen är också öppen för ytterligare avsättningar, även av andra donatorer, säger John Bjerker.

Kontaktinformation
Informationsdirektör Lars Holberg, LiU
013-281694, lars.holberg@liu.se

Närsjukvårdsdirektör Martin Magnusson
013-221558, Martin.Magnusson@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera