Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2005

Nordens förste professor i riskhantering hjälper svenska kommuner

Kurt Petersen är nytillträdd professor inom risk- och säkerhetshantering på Lunds Tekniska Högskola. Professuren är tillkommen på grund av samhällets ökade kunskapsbehov samt den ökade forskningen på området på LTH, som har Sveriges enda civilingenjörsutbildning i Riskhantering.

Kurt Petersen är bl a projektledare för forskningsprogrammet Friva, som har i uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten att bygga upp nationell kompetens inom risk- och sårbarhetsanalys som grund för samhällets krisberedskap. Ett viktigt projekt som Kurt Petersen är engagerad i, är ta fram en guideline för hur kommuner skall kunna göra krisbedömning och agera vid olika katastrofer.

– Idag har alla kommuner i Sverige skyldighet att göra en krisbedömning och agera på lämpligt sätt vid kriser som drabbar kommunen och dess invånare. Problemet är att kommunerna ofta saknar lämplig kompetens, framförallt eftersom det kräver samspel mellan flera aktörer och många händelser överskrider kommungränserna. Vid katastrofer, såsom stormar, klimatförändringar, strömavbrott eller epidemier, råder ofta osäkerhet om vem som är ansvarig för vad – ansvaret faller ofta mellan stolarna på kommuner, räddningstjänst, elbolag etc, menar Kurt Petersen.

Enligt Kurt Petersen har samhället blivit mer sårbart eftersom vi blir allt mer beroende av komplexa system (vatten, el, IT, transport etc) som dessutom ofta saknar tillräckliga reserver när de går sönder.

Kurt Petersen är dansk och bor på pendlingsavstånd i Roskilde. Han kommer närmast från en ställning som forskningschef på Danmarks TransportForskning. I 22 år arbetade han med riskforskning på Forskningscenter Risö. Under tre år var han adjungerad professor på 20 procent i Lund men hade redan dessförinnan samarbetsprojekt med forskare på Brandteknik på LTH. Han har sin bas i statistik som han har studerat och forskat i på Köpenhamns universitet och Danmarks tekniske universitet.

– Forskning i riskhantering handlar generellt om att analysera och förstå komplexa system och processer, bl a genom att göra sannolikhetsbedömningar och scenarios utifrån statistisk från tidigare händelser. I de fall då ingen eller lite empiri finns, t.ex. vid kärnkraftsolyckor, används andra analysmodeller, förklarar Kurt Petersen.

En professur i risk och säkerhetshantering finns tidigare inte i Norden. I Stavanger i Norge finns en professur i tillförlitlighet som i huvudsak är inriktad på oljehantering och inte på det bredare området risk- och säkerhetsanalys.

Kontaktinformation
För mer information; kontakta Kurt Petersen, 046-2224259 +45 614 619 70 Kurt.Petersen@brand.lth.se

Läs mer på www.friva.lucram.lu.se och www.lucram.lu.se. Programmet Friva har kommit halvvägs – det pågår 1 mars 2004 – 31 mars 2007.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera