Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2005

Utvecklingsbiolog får Lunds Fernströmpris

Hur arbetar gener och molekyler när grundritningen till en blivande organism dras upp? Hur signalerar cellerna till varandra på embryostadiet, så att de “vet” hur de ska organisera sig och bilda vävnader och organ?

Det är några huvudfrågor för utvecklingsbiologen Udo Häcker, som fått 2005 års Fernströmspris vid Lunds universitet. Eric K Fernströms stiftelse delar varje år ut dels ett stort nordiskt pris på 1 miljon kr, dels lokala priser till lovande yngre forskare vid alla medicinska fakulteter i landet.
Udo Häcker får sitt pris för sin “fundamentala utvecklingsbiologiska forskning om samspelet mellan tillväxtfaktorer, cellen och dess omgivning” heter det i prismotiveringen. Hans modellsystem är bananflugan, en av genetikernas och utvecklingsbiologernas favoritorganismer.
– Bananflugan är genetiskt sett faktiskt mycket lik människan. 70 procent av de mänskliga gener som har kopplats till sjukdomar finns också hos bananflugorna. Och cellernas signalsystem är exakt detsamma i både flugor, människor och andra djur, säger han.
Det är just signalvägarna som Udo Häcker studerar. Här finns ett komplicerat nätverk av gener och deras slutprodukter, proteiner som skickas mellan cellerna och orsakar en kaskad av händelser inom och utom cellväggarna.
– Min forskning är i första hand grundforskning. Men ju mer grundläggande kunskap vi får om cellernas signalvägar hos ett embryo, desto större blir möjligheterna att behandla sjukdomar som beror på felaktiga funktioner hos celler och vävnader. Cancer t ex beror bland annat på störningar i cellernas signalvägar.

Mer information Udo Häcker, tel 046-2220864, e-adress Udo.Hacker@med.lu.se.
En nedladdningsbar bild finns att hämta på www.lu.se/o.o.i.s?id=1383&visa=pm&pm_id=370.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera