Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2005

Presseminarium om miljöns påverkan på människors hälsa

Tid: Onsdag den 19 oktober, kl. 9-11 (därefter serveras lunchsmörgås) Plats: Bergendorffsalen (plan 2), Institutet för miljömedicin, Nobels väg 13, Karolinska Institutet, Solna.

Hur människors hälsa påverkas av olika faktorer i miljön är ett angeläget forskningsområde på Karolinska Institutet. Här bedrivs världsledande miljömedicinsk forskning, utbildning och riskbedömningsarbete, främst vid Institutet för miljömedicin (IMM). Verksamheten fokuserar på luftföroreningar, inomhusmiljö, metaller och persistenta organiska ämnen, samt fysikaliska miljöfaktorer som buller och strålning.

På presseminariet kommer du att få höra om den senaste forskningen inom viktiga miljömedicinska områden. Presseminariet leds av rektor Harriet Wallberg-Henriksson.


Program

09.00 Inledning av rektor Harriet Wallberg-Henriksson

09.15 Benskörhet drabbar allt fler och allt yngre personer. Vilken roll spelar miljön?
Professor Helen Håkansson

09.30 KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) – ett av mänsklighetens största hot
Professor Kjell Larsson

09.45 Sant och falskt om mobiltelefoner – varför är det så svårt att förklara risker?
Professor Maria Feychting

10.00 Buller, bebyggelse och folkhälsa
Professor Birgitta Berglund

10.15 Nya rön om allergi hos barn till jordbrukare och antroposofer
ger uppslag för prevention
Professor Göran Pershagen

10.30 Institutet för miljömedicin – Nationellt expertorgan med bred kompetens
Professor Göran Pershagen, prefekt

10.45 Diskussion och sammanfattning

11.00 Avslutning

För anmälan och ytterligare information:
Sabina Bossi, pressekreterare vid Karolinska Institutet, telefon 08-524 838 95, sabina.bossi@ki.se
Anna Persson, informationsansvarig vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, telefon 08-524 875 05, anna.persson@imm.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser vare år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera