Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2005

Är det billigt eller dyrt när man handlar utomlands?

Doktorsavhandling i psykologi av Amelie Gamble

Pengar kan sägas ha både ett verkligt, objektivt värde och ett subjektivt, personligt uppfattat värde. Det verkliga värdet förändras över tid på grund av inflation och deflation, men dessa förändringar innebär inte alltid att man upplever att värdet verkligen har förändrats. Man kan tycka att en summa pengar som man skall ta emot eller betala, någon gång i framtiden, är lika mycket värd nu som då. Penningillusionen, som är ett exempel på detta, betyder att sedlarnas och myntens olika valörer (det nominella värdet), påverkar uppfattningen om det verkliga värdet på pengarna.
Euroillusionen liknar penningillusionen på så sätt att den subjektiva uppfattningen påverkas av det nominella värdet i olika valutor. När man växlar in pengar från den egna valutan till en främmande valuta kommer det nominella värdet att bli antingen högre eller lägre beroende på växlingskursen. Det verkliga värdet däremot förblir oförändrat.
Denna avhandling undersöker inflytandet av euroillusionen på den subjektiva uppfattningen av pengars värde. Deltagare har i flera experiment ombetts att bedöma priser i olika fiktiva valutor. Valutorna har antingen ett högre eller ett lägre nominellt värde än den svenska kronan. Resultaten visade att man bedömde produkter som dyrare när deras priser uttrycktes i ett högt nominellt värde och som billigare i ett lågt nominellt värde jämfört med svenska kronor. Resultaten blev de omvända när deltagarna tog hänsyn till en inkomst i den fiktiva valuta, men enbart för dyrare produkter. Detta kan förklaras på så sätt att skillnaden mellan lönen och priset upplevs som mindre i en valuta med ett lågt nominellt värde och större när valutan har ett högt nominellt värde, dvs. man upplever att man inte får lika mycket pengar över i den ena som i den andra valutan.
Styrkan av euroillusionen påverkades av olika faktorer såsom deltagarnas humör, typ av produkt samt om man hade en positiv eller negativ attityd till det land som man skulle bedöma priserna i. De som fick tänka på en positiv händelse påverkades mer av det nominella värdet när de gjorde sina prisbedömningar än de som tänkte på en negativ händelse, likaså blev illusionen kraftigare för lågprisprodukter och om man hade en positiv attityd till landet.
Resultaten kan förklaras som en avvägning mellan ansträngning och noggrannhet; om man upplever att utfallet är viktigt, som då man funderar på att köpa något som kostar mycket pengar, är det värt att anstränga sig lite extra för att få ett så exakt utfall som möjligt, man gör en noggrann konvertering och försöker räkna ut vad priset är i den egna valutan. Om man, å andra sidan, köper något som inte kostar så mycket är det inte lika viktigt att få det exakt rätta priset, en snabb överslagsberäkning räcker kanske i detta fall. På samma sätt kan det goda humöret och den positiva attityden få människor att ta lite lättare på uppgiften. Komplicerade beräkningar när man konverterar från en valuta till en annan är också en bidragande orsak till att illusionen ökar.


Avhandlingens titel: Perception of value of money in unfamiliar currencies
Avhandlingsförfattare: Amelie Gamble, tel. 031-773 1677(arb.)
e-post:.amelie.gamble @psy.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Nicolao Bonini, Trento, Italien
Tid och plats för disputation: Fredagen den 21 oktober 2005 kl. 10.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera