Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2005

Starka miljöer på gång i VRs tidskrift Forska, nr 4

Något ur innehållet: – Väljarnas respekt avgör forskningens ramar- Tävlar med de bästa miljöerna- Kom med i Linné 2007- Konstnärlig forskning utvärderas- Uppdrag granskning av forskning

Väljarnas respekt avgör forskningens ramar
Att få fram mer pengar till svensk forskning är första prioritet för utbildningsminister Leif Pagrotsky. Men om det ska lyckas måste allmänheten övertygas om att de får valuta för sina skattepengar. Av det skälet är det viktigt att forskarsamhället engagerar sig mer i opinionsbildningen. Det säger Leif Pagrotsky i en intervju för Forska.

Tävlar med de bästa miljöerna
Runt om på landets lärosäten pågår arbetet med att förbereda ansökningarna till Linnestödet och stödet för Berzelius Center – de två satsningar på starka forskningsmiljöer som Vetenskapsrådet nu gör tillsammans med Formas respektive VINNOVA. Utmaningen är att hitta fungerande modeller för att bland vitt skilda miljöer välja lärosätets kandidater till stödet. I augusti kontaktade Forska Uppsala universitet och Högskolan i Kalmar för att se hur man går till väga när det gäller Linnéstödet.

Konstnärlig forskning utvärderas
Nu ska regeringens ambition att stärka den konstnärliga forskningen i Sverige utvärderas. En nordisk utvärderingsgrupp ska ta reda på vad satsningen på det nya området konstnärligt FoU resulterat i.

Kom med i Linné 2007
Den 23 maj 2007 är det trehundra år sedan Carl von Linné föddes. Under jubileumsåret kommer en rad aktiviteter som ansluter till Linnés gärningar att äga rum. Redan nu pågår planering av evenemang av de mest skilda slag vid flera universitet, kommuner och länsstyrelser. Vetenskapsrådet ansvarar för samordningen.

Uppdrag granskning av forskning
Finns det forskning som inte går att popularisera? Har vetenskapsjournalister något att lära av kulturkritiker? Måste en forskare alltid kunna svara på frågan om vad ens forskning “är bra för”? Forska rapporterar från ett seminarium om forskningskommunikation som väckte många frågor.

Kontaktinformation
———–

Om tidningen Forska
Forska ges ut av Vetenskapsrådet och utkommer med sex nummer per år. Tidningens uppgift är att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.
Forska distribueras till forskare som får bidrag från Vetenskapsrådet samt till styrelseledamöter, ämnesråd, personer som ingår i beredningsgrupper och andra som berörs av Vetenskapsrådets verksamhet.
Hela tidningen finns på Vetenskapsrådets webbplats under adressen http://www.vr.se/press/tidskrifter

Kontakt med redaktionen
Ragnhild Romanus, redaktör: 08-546 44 160, ragnhild.romanus@vr.se

Prenumerera gratis
Viola Törmä, administrativ assistent: 08-546 44 117, viola.torma@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera