Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2005

Kognitiv beteendeterapi är bästa behandlingen mot sömnlöshet

Markus Jansson, psykolog och forskare vid Universitetssjukhuset Örebro, visar i en ny avhandling att utvecklingen av sömnlöshet påverkas av psykologiska faktorer och att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv och långsiktig behandlingsmetod.

Sömnlöshet, insomnia, är ett vanligt tillstånd i allmänbefolkningen som innebär stort lidande för de drabbade och medför höga kostnader för samhället. Hittills har sömnlöshet setts som ett medicinskt problem som behandlats med läkemedel. Markus Janssons forskning visar att insomnia till stor del påverkas av psykologiska mekanismer och att behandlingen istället bör rikta in sig på dessa mekanismer.
– I mina studier har jag kommit fram till att tidig behandling av sömnlöshet med KBT har mycket goda behandlingsresultat, säger Markus Jansson. Ungefär 30-50 procent av patienterna som erbjöds KBT hade ett år efter behandling fått långt bättre sömn, medan endast två till elva procent i den patientgrupp som fått Apotekets självhjälpsinformation visade samma förbättring.

Trots ett starkt stöd för KBT i behandlingen av sömnlöshet används denna terapi i liten skala och är generellt sett okänd för allmänheten. Markus Jansson hoppas att hans forskning kan bidra till att viktiga sjukvårdsaktörer får mer utbildning kring behandling av insomnia.
– Vi vet att tidig behandling med KBT har god effekt på sömnlöshet. Min förhoppning är därför att både primärvården och sjukhusen ska få ökad kunskap om sömnlöshet och med tiden även kunna erbjuda KBT till de patienter som är i störst behov av behandlingen. Det är ett arbete som skulle löna sig på lång sikt.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Markus Janson på telefon 019-602 36 07 eller på mobil 073-694 35 21

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera