Tema

Forskning ger bättre grepp på vintervägen

Att ha ordentligt grepp på vintervägarna är en fråga om trafiksäkerhet.Många faktorer spelar in, bland dem elektroniskt styrda kopplingar.I en ny avhandling presenterar doktoranden Rikard Mäki bland annat vilka parametrar som påverkar momentöverföring i bilens kopplingar, och han har utvecklat lämpliga metoder för att mäta och jämföra olika smörjmedels friktionsegenskaper.

Under de senaste åren har fyrhjulsdrift-system i personbilar gått från att vara rent mekaniska till att kontrolleras elektroniskt, detta för att ge bilarna säkrare vägegenskaper och höjd prestanda. Det uppnås genom att elektroniskt styrda kopplingar används i drivlinan, något som inte är alldeles lätt. För att kyla kopplingen måste den vara placerad i olja, och oljan måste i sin tur ge rätt friktionsegenskaper för att undvika oljud och vibrationer. Dessutom måste friktionsegenskaperna bibehållas oavsett om utetemperaturen är -30 eller +40 grader och oljans livslängd ska motsvara bilens livslängd och skydda delar i kopplingen mot nötning.

Doktorsavhandlingen Wet clutch tribology – Friction characteristics in limited slip differentials med vilken Rikard Mäki disputerar den 6 oktober, kartlägger vilka parametrar som påverkar momentöverföring i kopplingar och vilka smörjförhållanden som råder i denna typ av kopplingar. Rikard Mäki har också utvecklat lämpliga metoder för att mäta och jämföra smörjmedels friktionsegenskaper och baserat på denna kunskap har även nya smörjmedel med bra egenskaper i denna typ av system utvecklats.

Den nya kunskapen har dessutom legat till grund för nyutvecklade simuleringsmodeller som kan förutsäga vilket vridmoment en koppling kommer att överföra vid olika driftsfall. De modellerna är användbara vid konstruktion av nästa generations fyrhjulsdrift-system och ger bättre möjligheter att styra ett fordons vägegenskaper.

Rikard Mäki är född i Luleå men uppvuxen i Kalix. Han tog sin civilingenjörsexamen i maskinteknik vid LTU år 2000 och avlade licexamen 2003. Numera är Rikard Mäki anställd som kopplingsspecialist på Volvo i Eskilstuna.


Upplysningar: Rikard Mäki, tel. 070-226 38 38 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Forskning ger bättre grepp på vintervägen

 lästid ~ 1 min