Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2005

Viktigt med kulturell förståelse för bankernas utveckling

Hur förändrades 1800-talets kreditmarknad på landsbygden? Etnologen Anders Perlinge visar i sin avhandling att lokal verksamhet som sockenbankirer, den tidens privata långivare, danade väg för bankernas etablering. Han framhåller betydelsen av ett kulturhistoriskt perspektiv i ekonomisk forskning.

Det är teorier om mänskligt beteende och transaktionskostnader som bidrar till vår tids förståelse av varför banker etableras. Den institutionella ekonomiska teorin* räcker inte till eftersom den saknar tillräcklig kulturell kompetens – människor är kulturvarelser menar Anders Perlinge som i dagarna lägger fram sin avhandling i etnologi vid Stockholms universitet.
– Först med en kulturhistorisk tolkning kan myllret av kredittransaktioner och krediternas betydelse för ekonomisk tillväxt och samhällsförändring i allmänhet bli begripliga vilket jag visar med min avhandling, säger Anders Perlinge.

1800-talets stora omvandling av kreditmarknaden genomfördes av människor som levde och verkade lokalt.
– Genom bankerna ersatte banktjänstemännens formella rutiner de förutvarande mellanmänskliga relationerna i form av otaliga kredittransaktioner, där sockenbankirerna var nyckelfigurer, berättar Anders Perlinge.

Kunskapen om hur människorna på Sveriges landsbygd skaffade sig krediter före bankernas tid har varit otillräcklig. Med Anders Perlinges avhandling görs för första gången en övergripande analys av en lokal kreditmarknad på landsbygden.

Anders Perlinge har undersökt perioden 1840-1900 som var en intensiv tid för de finansiella marknaderna. Både privata långivares – sockenbankirernas – och bankernas verksamheter expanderade kraftigt. Men under sockenbankirernas epok hade kreditrelationerna betydande inslag av ömsesidighet: skuldsättningen var inte något uttryck för långivarnas ekonomiska övertag. Under perioden förändrades även landsbygdens position. Från att städerna hade varit beroende av landsbygden blev nu landsbygden istället beroende av städerna.

* Teorin som 1993 belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Doktorsavhandlingens titel: Sockenbankirerna. Kreditrelationer och tidig bankverksamhet. Vånga socken i Skåne 1840-1900.

Disputationen äger rum fredagen den 30 september 2005 kl. 10:00 i Hörsal 4, hus B, Södra huset, Frescati, Stockholm. Opponent är professor Johan Söderberg, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
Anders Perlinge nås på tfn 070-570 9965 (Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, Box 16066, 103 22 Stockholm) eller e-post anders.perlinge@sfehf.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera