Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2005

Naturligt protein kan ges ny funktion

Genom att byta ut en enda aminosyra kan ett naturligt protein ges en helt ny uppgift. Den upptäckten av forskare vid Linköpings universitet kan få stor betydelse för utvecklingen av proteindesign för exempelvis diagnostik och biomedicin.

Ett protein består av en kedja av aminosyror som veckar sig till en unik struktur trots att det i princip kan vecka sig på många olika sätt. Proteinets struktur och egenskaper bestäms av vilka aminosyror som ingår samt i vilken ordning som de kopplats ihop. Glutationtransferas är ett enzym som finns hos oss människor och som kopplar ihop vissa giftiga substanser med en liten peptid så att den giftiga substansen kan transporteras ut ur kroppen.

I sin doktorsavhandling i molekylär bioteknik visar Sofia Håkansson Hederos hur ett byte av en enda aminosyra gör att enzymet kan klyva vissa kemiska föreningar som det annars inte gör. Mycket arbete har lagts ned på att reda ut hur reaktionen går till i detalj. I avhandlingen visas även att det nya enzymet inte bara klyver kemiska föreningar utan också kan koppla ihop dem med andra grupper.

Det är också möjligt att utnyttja vissa av de kemiska föreningarna för att modifiera glutationtransferas på vissa positioner. Detta innebär att man kan “dekorera” proteinet med grupper som i sin tur kan utföra olika funktioner.

– En rad olika möjligheter har alltså uppstått på grund av att jag ville studera om det var möjligt att skräddarsy en helt ny roll för ett redan existerande protein. Att det gick kan få stor betydelse för hur vi i framtiden utvecklar proteiner för nya spännande tillämpningar inom biotekniken, till exempel inom diagnostik, biomedicin och kemisk produktion, säger Sofia Håkansson Hederos.


Avhandlingen heter Catalysis and site-specific modification of glutathione transferases enabled by rational design. Disputationen äger rum fredag 30 september kl 9.15 i sal Planck, Fysikhuset, Linköpings Universitet Campus Valla. Opponent är professor Karl Hult, Kungl. Tekniska högskolan.

Kontaktinformation
Sofia Håkansson Hederos kan nås på 013-282592, 0703-134748, sofha@ifm.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera