Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2005

Unga elitidrottare drabbas av bestående ryggskador

Elitidrottare löper stor risk att i unga år utveckla förslitningsskador i och i anslutning till diskarna i ryggraden. Det gör att många av dem redan tidigt i livet drabbas av ryggbesvär. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Det är vanligt att unga elitidrottare som deltar i sporter med hög belastning på ryggen drabbas av förslitningar och skador i diskarna som sitter mellan ryggkotorna. Leg läkare Adad Baranto har i sin avhandling studerat ryggarna hos 20 elitsimhoppare i åldern 10 till 21, och 71 elitidrottare i åldern 18 till 41 inom sporterna tyngdlyftning, brottning, ishockey och orientering. Idrottarnas ryggar undersöktes med hjälp av magnetkamera för att se bröst- och ländryggsförändringar. De fick också uppge om de haft några ryggbesvär.

Resultaten visar att 67 procent av simhopparna hade en eller flera förändringar på ryggraden i början av studien. Dessa förändringar hade blivit sämre i hälften av fallen när simhopparnas ryggar undersöktes igen efter fem år. Bland dem som hade friska ryggar i början av studien var det bara en som under de fem åren utvecklat en förändring på ryggraden. Hela 89 procent av simhopparna rapporterade dessutom att de hade eller hade haft besvär med ryggsmärtor.

Även i gruppen som bestod av 71 elitidrottare förekom mycket ryggproblem. Magnetröntgen visade att 91 procent av dem hade förändringar på ryggraden och 78 procent uppgav att de hade eller haft ont i ryggen. De vanligaste skadorna var förslitning av diskarna i ryggraden, och skadorna var värre vid en uppföljning efter 15 år. Det var vanligare att de skador som fanns vid studiens början hade förvärrats än att nya skador hade uppkommit.

I experimentella studier har Adad Baranto undersökt skademönstret hos normala och förslitna ryggdiskar hos unga grisar. Dessa studier visar att det är större risk att skada ryggen vid bakåtböjning av ryggen än vid framåtböjning. Vid belastning av ryggen vid böjning orsakades skador i ryggkotornas tillväxtzon, både på normala och förslitna diskar. Den belastning som krävdes för att skada en normal disk var signifikant lägre än kraften som krävdes för att skada en försliten disk.

– Att majoriteten av ryggförändringarna hos elitidrottarna fanns redan i början av studien talar för att de uppkommit under tillväxtperioden. Det bekräftas av de experimentella studierna på grisarna där det visade sig att kotkroppens tillväxtzon är den svagaste punkten vid belastning av ryggen, säger Adad Baranto.

Adad Barnato har inte studerat olika träningsmetoder, men tror att med förändrade träningsmetoder går det att minska riskerna för dessa skador.
– Ungdomar bör undvika att träna styrka och istället fokusera träningen på fysisk träning, det vill säga teknik, koordination, balans och reaktionsförmåga, säger Adad Baranto.

Avhandlingen för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för ortopedi
Avhandlingens titel: Traumatic High-Load Injuries in the Adolescent Spine. Clinical, Radiological and Experimental Studies
Avhandlingen försvaras klockan 9.00 fredagen den 30 september 2005 i SU/Sahlgrenskas aula, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen skriven av:
Leg läkare Adad Baranto, telefon: 070-747 68 62, e-post: adad.baranto@vgregion.se

Handledare:
Docent Leif Swärd, telefon: 073-412 04 67, e-post: leis@lsward.wanadoo.co.uk

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera