Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2005

Prata mer för att öka säkerheten

Information om risker eller hot om fara räcker inte för att prioritera säkerhet. Det är oftast flera faktorer bakom en olycka.- Genom att låta människor analysera och reflektera över olycksförlopp kan vi få insikt om vad som påverkar vårt handlande, säger Christina Stave som arbetar på Arbetslivsinstitutet och som doktorerat vid Institutionen för produkt- och produktionsutvckling på Chalmers tekniska högskola.

Hon har skrivit en avhandling om säkerhet på arbetsplatsen. I avhandlingen “Safety as a process – from risk perception to safety activity” har Christina Stave undersökt vilka faktorer som påverkar livsmedelsarbetares och lantbrukares prioritering av säkerheten. Båda grupperna är utsatta för många allvarliga arbetsplatsolyckor.

Livsmedelsarbetaren, som jobbar med farliga verktyg och maskiner under högt tempo prioriterar ofta produktion framför säkerhet, Den tekniska säkerheten behöver förbättras, men också delaktighet, kommunikation, lärande, och insikt om möjligheter att hantera risker.

– Det handlar om att bygga en kultur där säkerheten prioriteras, annars kan det ske en normalisering av risker i organisationen, säger Christina Stave.

Ett nätverk av lantbrukare träffades under ett år för att diskutera tillbud och olyckor som de upplevt under tiden. Att analysera och reflektera över olycksförlopp, orsaker bakom risker och möjliga lösningar ledde till en ökad säkerhetsaktivitet och konkret förbättrad säkerhet. Man kunde också se att stressen sjönk i gruppen.

– Vi bör inte nöja oss med att konstatera att det var den mänskliga faktorn som felade och att det inte kan påverkas. I stället bör vi i nätverk föra dialog om säkerhet och risker och hur de kan påverkas – det är första steget till ett fortgående säkerhetsarbete, säger Christina Stave.

Disputationen ägde rum den 23 september på Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Kontaktinformation
Ytterligare frågor besvaras av:
Christina Stave, Arbetslivsinstitutet
Tel: 031-50 16 42
E-post: christina.stave@arbetslivsinstitutet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera