Artikel från Karolinska Institutet
27 september 2005

Mineraloljor ökar risken för reumatism

Exponering för mineraloljor ökar risken för att insjukna i reumatoid artrit. Det visas i en svensk studie från Karolinska Institutet.

Studien gjordes i södra och mellersta Sverige där eventuell yrkesexponeringen för mineraloljor undersöktes hos alla nydiagnosticerade manliga patienter med reumatoid artrit (RA). Tidigare har ett samband mellan mineraloljor och ledbesvär visats på råttor.

Av 407 män med RA hade 135 exponerats för mineraloljor i hög utsträckning inom sitt arbete. De jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 486 män utan RA.

Resultaten visar att exponering för mineraloljor var associerat med en 30 procent ökad risk att utveckla RA. Man kunde också visa att risken skiljer sig mellan patienter med olika typer av RA. Sambandet med exponering för mineraloljor fanns bara för patienter med RA av typen positiv för reumatoid faktor (RF+) alternativt positiv för anti-citrullin (CP+). Däremot syntes inget samband för patienter negativa för RF eller CP.

En möjlig förklaring till sambanden kan vara att mineraloljorna på ett ospecifikt sätt stimulerar immunsystemet och därigenom sätter igång inflammatoriska processer som kan drabba lederna.

Publikation:
Association between occupational exposure to mineral oil and rheumatoid arthritis: results from the Swedish EIRA case-control study
Sverdrup B, Källberg H, Bengtsson C, Lundberg I, Padyukov L, Alfredsson L, Klareskog L and the EIRA study group.
Arthritis research & Therapy (2005) 7:R1296-R1303.

För mer information, kontakta:
Professor Lars Alfredsson, Karolinska Institutet, tel 08-524 874 88 alt. 070 561 4510, mail: lars.alfredsson@imm.ki.se
eller
Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet, tel 08-517 745 29, mail: lars.klareskog@medks.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera