26 september 2005

Sveriges förste doktor i e-handel

Hur kan köpare och säljare lita tillräckligt på varandra för att göra affärer på elektroniska handelsplatser?Det forskningsproblemet har doktoranden Christer Kuttainen vid Luleå tekniska universitet studerat och resultatet är en avhandling med vilken han disputerar den 10 oktober.Då blir Kuttainen också landets och rentav Europas förste doktor i ämnet elektronisk handel.

Elektronisk handel, e-handel kort och gott, har funnits i olika former sedan Internet slog igenom för drygt tio år sedan. Som forskningsämne är dock e-handel fortfarande i sin linda men vid Luleå tekniska universitet forskas det intensivt inom ämnet.
Christer Kuttainen är den förste som tar doktorsexamen vid Forskarskolan för e-handel vid Avdelningen för industriell marknadsföring och e-handel. Forskarskolan startade 2001 och där bedrivs forskning om elektronisk handel utifrån ett marknadsförings- och managementperspektiv.

Christer Kuttainen har studerat e-handel på företagsmarknaden, speciellt så kallade e-handelsplatser. På en sådan kan anslutna företag köpa och sälja olika varor och tjänster beroende på bransch. Ett problem för många e-handelsplatser är att locka tillräckligt många företag att bli medlemmar. Medlemsföretagen måste dessutom göra affärer med varandra för att e-handelsplatsen ska löna sig ekonomiskt – och frågan är om en företagsköpare litar på en okänd säljare som kanske finns på andra sidan jordklotet.

Det är mot denna bakgrund Christer Kuttainen har undersökt i vilken mån köparnas och säljarnas förtroende för varandra och för e-handelsplatsen leder vidare till affärer, nöjdhet och engagemang. Kuttainen har studerat två svenska e-handelsplatser, den ena förmedlar trycksaker, den andra mobiltelefoner. Resultatet publiceras i avhandlingen The role of trust in B2B electronic commerce – Evidence from twå e-marketplaces och visar att förtroende på det stora hela har positiva effekter.

– Förtroende hänger samman med en intention att göra affärer inom den närmaste framtiden. Dessutom minskar förtroende köparnas och säljarnas upplevda affärsrisk. Med de resultaten i ryggen har jag kunna visa på möjliga vägar för e-handelsplatserna att stärka förtroendet. Det handlar bland annat om att underlätta för företagen att samla information om möjliga köpare och säljare på e-handelsplatsen, säger Christer Kuttainen.

Christer Kuttainen är född och uppvuxen i Övertorneå, har en fil mag i data- och systemvetenskap från Stockholms universitet och en högskoleexamen från Journalistlinjen på samma universitet. Dessutom har han läst såväl estniska som ryska.
Christer Kuttainen har arbetat på Svenska Spel som webbredaktör och systemutvecklare, på Försvarets radioanstalt som signalspanare och som reporter och fotograf på Gotlands Allehanda.
Numera bor han i Hortlax utanför Piteå och vid sidan om doktorandstudierna ägnar han fritiden åt att rida och köra arbetshäst samt åt att snickra och renovera hus.

För eventuell pressbild, kontakta Lena Edenbrink.

Upplysningar: Christer Kuttainen, tel. 070-282 92 28, christer.kuttainen@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera