Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2005

Språket som vi talar det

När vi kommunicerar med varandra knyter vi an till sammanhanget på en rad olika sätt. Ett av dessa sätt är att i talad dialog anpassa hur mycket vi säger efter vad som redan har sagts. Vi utgår alltså ifrån vad som kan förstås utan att det behöver sägas explicit. Stina Ericsson undersöker i sin avhandling en rad olika dialoger mellan människor för att visa hur denna anpassning till sammanhanget görs för olika exempel och i olika sammanhang.


För att ta ett konkret exempel kan man tänka sig en person A som ställer en fråga till en person B: “Hur många smörgåsar åt du imorse?” På detta svarar person B exempelvis “Tre”. B’s yttrande, i kontexten av A’s fråga, ger inte bara en siffra, utan förmedlar att siffran gäller det antal smörgåsar B åt tidigare samma dag. Yttranden som “Tre” ovan kallas ibland för “elliptiska”, men med hjälp av den nya termen “informationsberikade”, vill Stina Ericsson betona att dessa yttranden inte utelämnar något, utan istället är berikade av material som redan finns tillgängligt i sammanhanget. Det är helt enkelt onödigt för B att upprepa “jag åt”, “smörgåsar” och “imorse” då detta redan finns i kontexten genom A’s fråga.

Avhandlingen är en studie av många olika inspelade dialoger, som rör flera olika aktiviteter såsom turistinformation, resebokning, och informella samtal mellan människor som känner varandra väl. Dialogerna är antingen på engelska, svenska, eller franska.

Utöver analysen av informationsberikade yttranden i dialoger mellan människor, diskuterar Ericsson även möjligheter för genereringen av sådana yttranden av ett dialogsystem, dvs. möjligheter för en maskin att kunna bestämma om den ska säga “Tre”, “Tre smörgåsar” eller “Jag åt tre smörgåsar imorse”, anpassat till dialoger som kan tänkas röra maskinen ifråga.

Avhandlingen utgör ett bidrag till teorier kring fenomen som informationsberikning genom en mycket omfattande studie av verkligt förekommande dialoger, och analysen av en rad olika faktorer som samverkar beträffande valet av vilket och hur mycket material som en människa eller maskin kan välja i ett visst sammanhang.

Avhandlingen är försvarad.

Avhandlingens titel: Information Enriched Constituents in Dialogue. (Informationsberikade konstituenter i dialog)

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera