Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2005

Inget samband mellan stress och resultat av provrörsbefruktning

Den psykologiska stress många kvinnor upplever under IVF-behandling påverkar inte om provrörsbefruktningen lyckas eller inte. Det visar ny forskning från Göteborg.

– Det innebär att vi i vårt arbete kan använda dessa resultat för att försäkra kvinnor om att den stressen de upplever under behandlingen inte påverkar resultatet. Den informationen i sig kan mycket väl leda till att stressen och oron minskar, säger barnmorska Lisbeth Anderheim som genomfört studien tillsammans med barnmorskekollegan Herborg Holter.

Tidigare forskning om den psykologiska stressen påverkar resultatet vid provrörsbefruktning har varit motstridig. En del studier har sagt att stress har en negativ effekt, andra att den inte påverkar alls.

Styrkan i undersökningen är kvinnorna besvarat frågeformulär samtidigt som de genomgått behandlingen, och inte efteråt när de vet om behandlingen lyckades. En månad innan behandlingen påbörjades svarade 166 kvinnor på ett utförligt frågeformulär om hur de mådde. Frågorna behandlade ämnen som kvinnornas hälsa, förhållandet till partnern, livsstil och livssyn och hur intensiv deras längtan efter barn var. 151 av kvinnorna svarade på ytterligare frågor i samband med att ägg hämtades från deras äggstockar. Av totalt 139 kvinnor som fick tillbaka befruktade ägg blev 58 gravida, vilket stämmer väl överens med hur många som vanligtvis blir gravida efter provrörsbefruktning.

Resultatet av studien visar att stressnivån inte på något vis påverkade möjligheten att bli gravid.

– Den enda förklaringen till om kvinnorna blev gravida eller inte var hur god kvalitet det var på deras embryon, säger Lisbeth Anderheim.

Studien resultat publicerades den 25 augusti 2005 i Human Reproduction, Europas ledande medicinska tidskrift inom området reproduktionsmedicin.

KORTFAKTA IVF/PROVRÖRSBEFRUKTNING

Vid IVF plockas ägg ut från kvinnans äggstockar. Äggen placeras i näringslösning i en glasskål tillsammans med spermier. De ägg som befruktas kan återföras till kvinnan och kan där utvecklas till ett foster. Världens första lyckade provrörsbefruktning genomfördes i Storbritannien 1978 och sedan dess har cirka två miljoner provrörsbarn fötts i världen. Skandinaviens första lyckade provrörsbefruktning genomfördes vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1982. I Sverige föds årligen omkring 2 500 barn efter lyckade IVF-behandlingar.

För mer information kontakta:

Barnmorska Lisbeth Anderheim, telefon: 0707-64 06 76 och e-post: lisbeth.anderheim-soderqvist@vgregion.se

Adjungerad professor Christina Bergh, telefon: 031-342 37 95, 0736-88 93 25, e-post: christina.bergh@vgregion.se

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för obstetrik och gynekologi

Tidskrift: Human Reproduction, 25 augusti, 2005

Artikelns titel: Does psychological stress affect the outcome of in vitro fertilization?

Författare: Lisbeth Anderheim, Christina Bergh, Herborg Holter och Anders Möller

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera