Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2005

Fusion mellan dotterbolag kan liknas vid ett arrangerat äktenskap

Ett arrangerat äktenskap. Ungefär så kan fusionen mellan två multinationella företags indiska dotterbolag beskrivas. Fusionen var en befallning uppifrån och passade inte in i de indiska bolagens lokala förutsättningar, vilket försvårade integrationen. Detta framkommer i en doktorsavhandling från Handelshögskolan i Göteborg, som är den första studien av en fusion mellan två multinationella företags dotterbolag.Fusionen i Indien får anses som lyckad, men utfallet påverkades tydlig av att fusionsidén inte hade sitt ursprung lokalt. Fusionen försvårades också av att dotterbolagen inte var involverade i beslutsprocessen som ledde till den globala fusionen och därmed kom sent in fusionsprocessen.

Även om den lokala ledningen hade mycket snäva ramar för genomförandet av fusionen, saknades tydligt ställda krav och förväntningar från huvudkontorets sida under processen. Detta gav dotterbolagen en hög grad av frihet att genomföra processen så att den passade in, samtidigt som osäkerheten var hög. Man visste inte vad som förväntades uppifrån. Resultatet blev att både processen och utfallet fick en mycket indisk prägel.

En annan faktor som hade påtaglig inverkan på integrationens utformning var krocken mellan den lokala institutionella miljön (t ex lagstiftning, normer, värderingar, sättet att tänka) och moderbolagens krav, idéer och förväntningar.

– Chanserna att lyckas med en fusion av det här slaget ökar om man involverar dotterbolagen tidigt i fusionsprocessen, kanske redan i samband med att man fattar beslut om den globala fusionen, säger avhandlingens författare Roger Schweizer. Det är också viktigt att dotterbolagen känner sig delaktiga i processen och att man använder mjuka styrmedel för att undvika lokalt motstånd.

Avhandlingen är försvarad.
Avhandlingens författare: Roger Schweizer
Avhandlingens titel: “An arranged marriage under institutional duality – The local integration process between two globally merging MNC´s subsidiaries”.

För ytterligare information kontakta: Roger Schweizer, telefon 031-773 1462, mobil 0733441782, e-post roger.schweizer@handels.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera