Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2005

Deklamationen som litterär genre i antikens Rom

Retoriken stod i centrum för den antika utbildningen. Alla män av högre klass förväntades både kunna skriva och tala på ett sätt som det anstod en person av högre börd. En viktig beståndsdel i utbildningen till en god talare var att komponera deklamationer. En av senantikens stora talare och deklamationsförfattare var Libanios, som var verksam i 300-talets Antiokia. Av honom finns över 50 deklamationer bevarade och Mikael Johansson har i sin avhandling behandlat två av dessa, deklamationerna 9 och 10.

Deklamationer var en typ av fiktiva tal, ofta på kända historiska eller mytologiska teman. Deklamationsförfattandet fick sitt stora genombrott under de första århundradena e.Kr., då deklamationen vidareutvecklades till en egen litterär genre. Mikael Johanssons avhandling består dels av en översättning till engelska av dessa båda texter (den enda tidigare existerande översättningen från det grekiska språket är en 1600-talsöversättning till latin), dels av en kommentar till texten och det historiska innehållet. Avhandlingsförfattaren har dessutom försökt tolka Libanios retoriska influenser, vilket mynnar ut i slutsatsen att Libanios deklamationer utgör ett bra exempel på retorik tillhörande den s.k. Hermogenska skolan.

Innehållet i deklamationerna 9 och 10 behandlar en legendarisk konflikt i en aristokratisk atensk familj. Deklamation 9 utger sig för att vara atenaren Neokles tal i en rättegång i syftet att återvinna sin son, den berömde atenske strategen Themistokles, som han tidigare förskjutit på grund av dåligt uppförande. I deklamation 9 får vi läsa om orsakerna till Neokles förskjutande av sin son, liksom om varför Neokles nu vill upphäva sitt beslut. Orsaken till det senare är att Themistokles, som strax före den fiktiva rättegången lyckosamt har försvarat Grekland mot perserna (år 480 f.Kr.), nu har mognat och blivit en bättre man. I deklamation 10 får vi läsa Themistokles argument för att inte tillhöra Neokles familj igen. Grundtemat i dessa deklamationer, alltså förskjutandet av Themistokles, finns återgivet hos flera antika författare, dock inte hos dem som anses mest trovärdiga.

Avhandlingens titel: Libanius’ Declamations 9 and 10.
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera