Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2005

Ny metod ger bättre ljud- och bildkvalitet i intelligent hemteknik

Användningen av trådlösa nätverk för överföring av digital film och musik i intelligenta hem blir allt vanligare – men tyvärr är kvaliteten vid uppspelningen ofta låg. Metoden, som presenteras i en ny avhandling från Mälardalens högskola, har utvecklats för att hantera problemen som uppstår med trådlösa nätverk, och därmed öka kvaliteten vid uppspelningen av digitala medier.

“Adapting to Varying Demands in Resource Constrained Real-Time Devices” är titeln på den avhandling som presenteras av doktoranden Tomas Lennvall, Institutionen för Datavetenskap och Elektronik, nu på tisdag 27 september.
Inom en nära framtid kommer digitala underhållningssystem att bli vanligare i hemmen. En stor fördel med dessa system är att apparaterna, t.ex. TVn, DVDn, digital boxen och datorn, kommer att kunna kopplas ihop trådlöst. Detta innebär också att flera av dessa apparater – i första hand TVn, PCn, och mobiltelefonen – kommer att ha möjlighet att visa en film som sitter i DVD-spelaren, oavsett vart i huset apparaterna finns. Det blir till och med möjligt att flytta de mobila apparaterna medan filmen spelas upp. Exempelvis ska man kunna gå runt i huset samtidigt som man tittar på filmen i mobiltelefonen eller på en liten handdator. Detta är inte möjligt idag eftersom man måste koppla en sladd direkt mellan DVD-spelaren och TVn.

De digitala underhållningssystemen måste klara av att trådlöst hantera musik och film på ett sätt som är tillfredställande. Kvaliteten för trådlös ljud och bild måste alltså vara minst lika bra som dagens teknik där som förutsätter kablar.

Särskilt handdatorer och mobiltelefoner har tekniska svårigheter att spela upp en DVD-film med samma kvalitet som på en TV.

Ett annat problem idag är den varierande kapaciteten i det trådlösa nätverket som knyter samman alla apparater. Eftersom trådlösa nätverk är känsliga för störningar (till exempel från mikrovågsugnar) varierar kapaciteten hela tiden, något som inte är fallet när man som nu har ett nätverk med sladdar.

I avhandlingen presenteras två olika sätt att hantera problemen med apparaternas tekniska begränsningar och det trådlösa nätverkets varierande kapacitet.

För att lösa problemet med olika apparaters varierande tekniska möjligheter har Tomas och hans kollegor tagit fram metoder som gör det möjligt att anpassa funktionerna (t.ex. spela musik eller film) till den tekniska kapaciteten som apparater och nätverk har.

Tomas presenterar i avhandlingen även en metod där man mäter hur mycket kapacitet som finns tillgängligt i det trådlösa nätverket. Eftersom kapaciteten varierar sker mätningar med jämna mellanrum så att man hela tiden får information om vad som finns tillgängligt. Dessa förutsättningar anpassas därefter till det som ska överföras (musik eller film) för bästa möjliga uppspelning.

Tomas Lennvall disputerar tisdag 27 september kl 10.00 i Delta på Mälardalens högskola i Västerås. Opponent är Jean-Dominique Decotignie, CSEM Schweitz.Tomas handledare har varit professor Gerhard Fohler, Mälardalens högskola. Sedan 2001 har högskolan rättigheter att utbilda och examinera forskare inom det tekniska vetenskapsområdet.

Kontaktinformation
Tomas Lennvall nås på mail tomas.lennvall@mdh.se eller tel 021 – 10 31 98.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera