Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2005

Mykorrhizasvamp i åkermark – en underutnyttjad resurs?

Många förknippar nog mykorrhiza med matsvamp som lever i symbios med trädrötter, men det finns mykorrhiza också i åkermark. I en avhandling från SLU visar Johanna Sjöberg från SLU att mykorrhizasvamp är allmänt förekommande i både åker- och ängsmark, från Skåne till Norrbotten. Undersökningarna visar också att mykorrhiza i viss mån kan skydda korn från angrepp av en utsädesburen svampsjukdom.

Mykorrhiza betyder ordagrant “svamprot”, och är en symbios mellan växtrötter och en svamp. Denna samlevnad är normalt gynnsam för både svamp och växt. Svampen tar del av de kolhydrater som bildas genom växtens fotosyntes, medan växten drar nytta av svampens goda förmåga att ta upp framför allt fosfor från marken. Svampen blir ett slags utvidgat rotsystem.

Hittills har vi vetat ganska lite om hur vanligt det är med mykorrhiza i svensk jordbruksmark, och hur stor mångfalden är av olika typer av mykorrhiza. Johanna Sjöberg samlade därför in jordprover från 45 fält som representerade typiska jordarter och driftsinriktningar i olika delar av landet, från Alnarp i Skåne till Hindersön i Norrbotten. I samtliga jordprov fanns spår av mykorrhiza.

I jord finns enorma mängder mikroorganismer, och därmed också en mycket hård konkurrens. Bland annat har det visat sig att mykorrhiza kan ge kulturväxter ett visst skydd mot angrepp av svampsjukdomar, vilket är intressant inte minst för den ekologiska växtodlingen. Den sjukdom Johanna Sjöberg valde att arbeta med, Bipolaris sorokiniana, är en svampsjukdom som i första hand angriper korn, och skördeförlusterna kan bli upp till ett halvt ton per hektar. Sjukdomen sprids främst genom smittat utsäde, vilket innebär att angreppet startar i jorden.

De mykorrhizasvampar som samlats in visade sig ha en hämmande inverkan på Bipolaris, men den sjukdomshämmande förmågan varierade kraftigt beroende på var jordprovet tagits. De bästa mykorrhizasvamparna kom från ekologiskt brukade fält utanför Kalmar och Uppsala, men även mykorrhiza från konventionella fält i Västerbotten, Östergötland, Skåne, Småland och Västergötland hade god effekt.

På längre sikt hoppas Johanna Sjöberg att mykorrhizasvamp ska kunna användas i ekologisk bekämpning av växtsjukdomar som Bipolaris. Det kan handla om att ympa utsäde eller på andra sätt gynna de bästa mykorrhizasvamparna för att på ett miljövänligt sätt hämma skadliga organismer. Detta kan jämföras med att bakterier tillsätts i fil för att hålla magen i trim.

Agronom Johanna Sjöberg, institutionen för växtprodultionsekologi, SLU, försvarar torsdagen den 29 september 2005 kl. 09.30 sin avhandling “Arbuscular Mycorrhizal Fungi ? Occurrence in Sweden and Interaction with a Plant Pathogenic Fungus in Barley”. Disputationen avser agronomie doktorsexamen och äger rum i Loftets hörsal, SLU Ultuna, Uppsala. Opponent är Borbala Biro, research institute for soil science and agricultural chemistry of Hungarian academy of sciences, Budapest, Ungern.

Kontaktinformation
Mer information:
Johanna Sjöberg, 018-67 16 12, johanna.sjoberg@evp.slu.se

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen: http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000921/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera