Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2005

Nyckelprotein öppnar dörren för nya behandlingar

Det är känt att ett nyckelprotein i immunsystemet, C3, binder till och växelverkar med upp till 40 andra proteiner och receptorer i blodet. Men hittills har man inte förstått vad dessa bindningar har för betydelse. I det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature har en svensk-holländsk forskargrupp klargjort proteinets kristallstruktur, vilket kan leda till skräddarsydda behandlingar mot autoimmuna sjukdomar.

Forskare vid Uppsala universitet har i samarbete med universiteten i Utrecht, Leiden och Kalmar lyckats beskriva kristallstrukturen hos ett av nyckelproteinerna i det naturliga immunsystemet, komplement-faktor C3. Detta protein isolerades och karaktäriserades för första gången här Uppsala universitet för drygt 40 år sedan. Ett stort antal studier har sedan visat att proteinet binder till och växelverkar med 30-40 andra proteiner och receptorer i blodet och på vita blodkroppar. Men trots upprepade försök har kristallstrukturen tidigare inte kunnat fastställas vilket har försvårat förståelsen av dessa bindningar.

– Proteinet har stor betydelse för kroppens försvar mot mikroorganismer och är en av huvudaktörerna i den inflammatoriska processen vid många autoimmuna sjukdomar, säger Bo Nilsson, institutionen för klinisk immunologi, som leder forskargruppen.

Den tredimensionella strukturen visar nu att proteinet har utvecklats från ett urprotein för cirka 800 miljoner år sedan och att detta protein sedan har givit upphov till ett flertal andra försvarsproteiner hos organismer från insekter till däggdjur. Strukturen visar också att proteinet genomgår en kraftig formförändring efter att det aktiverats, vilket kommer att förklara hur växelverkan med andra proteiner regleras.
De nya rönen kan leda till att läkemedel kan skräddarsys för att reglera de destruktiva inflammatoriska processer som är knutna till autoimmuna sjukdomar som exempelvis ledgångsreumatism, SLE, kärlinflammationer, hemolytiska anemier, njurinflammationer och blodförgiftning.

Kontaktinformation
För mer information:
– Kristina Nilsson Ekdahl, tel: 018-611 11 71, 070-345 04 49, e-post: Kristina.Nilsson_Ekdahl@klinimm.uu.se
– Bo Nilsson, tel: 018-611 39 77, e-post: Bo.Nilsson@klinimm.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera