Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2005

Helicobacter skadar magsäckens skydd

Johanna Henriksnäs har undersökt hur bakterien Helicobacter pylori påverkar magsäcken hos möss och visar i sin avhandling att den orsakar skadliga förändringar i magslemhinnan som på sikt kan leda till magsår eller cancer. Den 30 september försvarar hon sin avhandling vid Uppsala universitet.

Magtarmkanalens viktigaste uppgift är att bryta ned mat så att kroppen kan ta upp näring och skydda den mot främmande ämnen. Magsäcken utsöndrar till exempel en mycket stark syra och ett enzym som bryter ned proteiner. Det är dock inte enbart maten vi äter som är uppbyggd av proteiner utan även själva magsäcken. Alltså krävs det system som förhindrar att magsäcken bryter ner sig själv.

– Med tanke på allt som magsäcken måste klara av i form av stark mat, alkohol, bakterier och läkemedel är skyddet i magen mycket viktigt för att vi ska må bra, säger Johanna Henriksnäs.

För att skydda sig mot skadliga ämnen finns en rad skyddsmekanismer på olika nivåer i magsäcken. Ovanpå cellerna i magsäcken finns flera skikt av slem. I slemmet finns bikarbonat som blodet transporterat dit så att det vid cellytan är ett neutralt pH. I det yttersta cellagret i magsäcken sitter cellerna ihop extra starkt för att inte släppa igenom skadliga ämnen och under detta cellskikt finns ett sinnrikt anordnat blodflöde som transporterar bort skadliga ämnen som trots allt tagit sig igenom.

För cirka 20 år sedan upptäcktes en bakterie, Helicobacter pylori, i magsäcken där man tidigare trott att bakterier inte kan växa på grund av den sura miljön. Men det har visat sig att ungefär hälften av alla människor bär på bakterien och i dag anses den orsaka de flesta magsårsfallen och en stor del av magcancerfallen. Men hur det sker är ännu inte känt. Johanna Henriksnäs har under sitt avhandlingsarbete utvecklat en modell för att kunna studera magsäckens olika skyddsmekanismerna påverkas av H. Pylori hos möss.

– Vi fann att Helicobacter pylori gör att det neutrala skiktet vid cellytan i magsäcken förstörs lättare, att slemlagret blir tunnare och att blodflödet i magsäcken sjunker. Alla dessa förändringar är skadliga för magslemhinnan och skulle kunna förklara hur en infektion kan leda till sjukdom.

Kontaktinformation
Johanna Henriksnäs kan kontaktas på 018-471 43 24, eller via e-post: Johanna.Henriksnas@medcellbiol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera