Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2005

Civil olydnad är redskap för fred, demokrati och frigörelse

Stellan Vinthagen disputerar vid Göteborgs universitet på en avhandling som beskriver hur ickevåld skapar en kombination av motstånd mot våld och färdigheten att leva tillsammans utan våld (ickevåldsmotstånd och ickevåldskonstruktion) och uttrycks i fyra huvudsakliga handlingsformer: dialogunderlättande, normativ reglering, maktbrytande och utopisk gestaltning. Genom samtalsfrämjande metoder, byggandet av ickevåldsliga sociala institutioner och “ickevåldsträning”, tillsammans med olydnad mot maktrelationer och dramatiskt praktiska iscensättningar av ett attraktivt samhälle – bekämpar ickevåldsrörelser organiserat våld och förtryck.

I avhandlingen hävdas att ickevåldsaktioner i form av civil olydnad och byggande av alternativprojekt kan främja demokratisering, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Forskningsprojektet skildrar hur ickevåldsrörelser – liknande Martin Luther Kings medborgarrättsrörelse i USA och Mohandas K. Gandhis antikoloniala befrielserörelse i Indien – “försöker bekämpa krig och förtryck med fredliga och frihetliga medel.” Men den kritiska studien lyfter på ett unikt sätt fram hur ickevåldsrörelser själva utövar manipulation och förtryck. Trots rörelsernas motsägelsefullhet hävdas dock möjligheten till befrielsekamp mot organiserat våld och förtryck. I ett historiskt kapitel framgår också att ickevåldsrörelser uppstod långt före Gandhi, den person som tidigare setts som skaparen av “ickevåld”.
Avhandlingen bidrar till ett samhällsvetenskapligt perspektiv på fenomenet “ickevåldsaktioner” och använder till skillnad mot tidigare forskning moderna sociologiska teorier. Utifrån aktuella och historiska exempel på rörelser som använder ickevåldsaktioner – bland annat den brasilianska lantarbetarrörelsen MST och antikärnvapenrörelser – illustreras den samhällsvetenskapliga begreppsapparaten.
Civil olydnad är relativt okänt i Sverige och anklagas ofta av politiker för att vara “odemokratiskt” eller “oansvarigt”. Stellan Vinthagen menar dock att metoden utmärks av en vilja till dialog och ett försök till konsensus, även i konflikter präglade av fiendebilder, dogmatism, maktrelationer och legalt våldsanvändande.
Stellan Vinthagen är sedan 1980 själv aktiv i folkrörelser som använder ickevåld och är förutom lärare på universitetet kursledare för rörelser i Sverige och utomlands. Han är en av grundarna av plogbillsrörelsen i Europa – den rörelse som med civil olydnad avrustar vapen på militära fabriker och baser – och var aktiv i rörelsen i 15 år. Stellan har vid flera tillfällen suttit i fängelse för sina aktioner, senast 1999 i England. Han bor i Hammarkullen med sin fru och dotter, är uppvuxen i Linköping och är 40 år gammal och verksam vid Institutionen för freds- och utvecklingsforskning.
“Jag hoppas att avhandlingen både kan främja en kritisk forskning av ickevåldsrörelser och fungera som redskap för ickevåldsaktivister som vill utveckla kraftfulla aktioner”, säger Stellan.
Avhandlingens titel: Ickevåldsaktion – en social praktik av motstånd och konstruktion
Avhandlingsförfattare: Stellan Vinthagen, tel. 0704-763 789
e-post:.stellan.vinthagen @padrigu.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Docent Jan Öberg, Lund
Tid och plats för disputation: Lördagen den 8 oktober 2005 kl. 10.15, Annedalsseminariet, Övre Husargatan 34/Seminariegatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera