Tema

Bättre kortisonbehandling för inflammerade leder

Tomas Weitoft, överläkare vid medicinkliniken på Gävle sjukhus, har undersökt hur kortisoninjektioner av reumatiskt inflammerade leder bör göras. Den 30 september försvarar han sin avhandling vid Uppsala universitet.

Det råder oenighet om det praktiska genomförandet och de patientrekommendationer som ges efter ledinjektioner med kortison. Tomas Weitoft har i sin kliniska forskning undersökt hur ledinjektioner ska utföras för att ge bästa möjliga resultat vid behandling av reumatiskt inflammerade leder. Han visar att risken för återfall halverades om leden tömdes på ledvätska före injektionen. De råd som ges till patienterna efter ledinjektioner bör också anpassas till vilken led som har behandlats. Till skillnad från knäleder, bör till exempel inte handleder vila efter kortisoninjektionen.

Tomas Weitoft har också undersökt risken för biverkningar. Infektionskomplikationer var mycket sällsynta. Färre än en av 12 000 injektioner ledde till ledinfektion. En studie av hur mycket av det injicerade kortisonet som tas upp av kroppen vid vila respektive belastning visar att upptaget inte påverkas. Av resultaten framgår också att bieffekter av en injektion på ämnesomsättningen i ben och ledbrosk, samt på kroppens egenproduktion av kortison, är kortvariga och övergående.

– Min studie tyder också på att behandling med kortisoninjektioner i inflammerade leder kan minska de skador som reumatismen orsakar på ledbrosk, säger Tomas Weitoft.

Slutsatserna i denna avhandling är direkt överförbara till det vardagliga kliniska arbetet och påverkar framtida riktlinjer för injektionsbehandling av inflammerade leder.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Tomas Weitoft på 026-65 11 79, 073-612 86 26 eller via e-post: Tomas.Weitoft@lg.se

Bättre kortisonbehandling för inflammerade leder

 lästid ~ 1 min