Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2005

Val av högskola viktigare för män än för kvinnor

Det spelar roll för dina inkomster vid vilken högskola du har studerat och vilken inriktning du har läst. Sambandet mellan lärosäte och framtida inkomst är tydligast för män. En förklaring är att män flyttar mer än kvinnor. Detta framgår av en ny IFAU-rapport.

Den regionala arbetsmarknadens betydelse
Vilken högskola du väljer kan ha betydelse för din framtida inkomst. En förklaring är att högskolorna de facto har olika bra kvalitet på undervisningen, vilket gör att studenternas produktiva förmåga (och därmed inkomst) kommer att skilja sig åt. Det kan också bero på att arbetsgivarna väljer arbetssökande efter högskolans rykte, vilket kan grunda sig på faktiska eller felaktiga uppfattningar om kvaliteten.

I studien visas att de kvinnliga studenternas inkomster till stor del förklaras av i vilket län de arbetar efter examen, inte av vilken högskola de gått på. För de manliga studenterna finns inkomstskillnaderna kvar även då man tar hänsyn till den regionala arbetsmarknaden. Det är viktigare för män att välja “rätt” högskola. En förklaring kan vara att männen flyttar mer och att utbudet av högutbildad arbetskraft i de regioner dit män söker sig är stort. Med ett stort utbud av arbetskraft sorterar arbetsgivarna de sökande efter lärosäte.

Valet av högskola är mer betydelsefullt för specialiserade utbildningar, medan det verkar spela mindre roll var studenterna läst en bredare samhällsvetenskaplig eller teknisk utbildning. I rapporten presenteras detaljerade skattningar om studenternas avkastning, i termer av årsinkomster, från såväl olika utbildningsorter som olika yrkesinriktningar.

Data och metod
Drygt 43 000 individer födda i Sverige har studerats. De examinerades från grundläggande högskoleutbildning åren 1989/1990 och 1993/1994. Förutom individspecifika egenskaper (t ex kön, ålder, utbildningsinriktning, betyg och föräldrarnas utbildning och inkomst) tas hänsyn till i vilken region personen arbetar, och den regionala arbetslöshetsnivån. Årsinkomster mäts från år 1999.

Författare
IFAU-rapport 2005:12 “Sambandet mellan val av högskola och inkomster efter examen för kvinnor och män” är skriven av Marie Gartell vid Institutet för Framtidsstudier och Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet och Håkan Regnér, SACO.

Kontaktinformation
Om du vill veta mer kontakta Marie Gartell, tel
08-402 12 17, e-post marie.gartell@framtidsstudier.se eller Håkan Regnér, tel 070-200 42 91, e-post hakan.regner@saco.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera