Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2005

Metabolomicsanalys ny metod inom växtbiotekniken

Inom experimentell biologi har under de senaste åren försök att analysera lågmolekylära föreningar, så kallade metaboliter, i olika vävnader rönt stort intresse. Tekniken, som brukar kallas metabolomics, väntas få stor användning både för att få grundläggande förståelse av t ex växters tillväxt och utveckling och för att finna biomarkörer för olika sjukdomar. I ett avhandlingsarbete vid SLU i Umeå har tekniken ytterligare utvecklats och förfinats.

Metabolomicsanalyser kräver mycket metodutveckling för att användas regelbundet. Avhandlingsarbetet har inneburit utvecklande av masspektrometribaserade metabolomicsanalyser av växter. Bland annat har metoder för optimal extraktion av metaboliter utvecklats. För att kunna utnyttja all information som erhålls av masspektrometrianalyserna har även unika dataprocesseringsmetoder utvecklats. De utvecklade metoderna används nu på rutinbasis för metabolomicsanalyser inom olika biologiska projekt.

Fredagen den 23 september 2005 kl 13.00 försvarar fil mag Jonas Gullberg, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU i Umeå, sin avhandling med titeln Metabolomics: A Tool for Studying Plant Biology.

Opponent är professor Lloyd Sumner, Samuel Roberts Noble Foundation, Ardmore, Oklahoma, USA.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Lokal: Sal Björken, SLU i Umeå.

Kontaktinformation
Jonas Gullberg, Umeå Plant Science Centre, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU i Umeå, tel 090-786 86 07.

Jonas.Gullberg@genfys.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera