Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2005

Första avhandlingen i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde där människans tänkande, språk och kommunikation studeras. Hur lagras information i våra hjärnor? Hur kan man få människor och teknik att fungera tillsammans? Det handlar också om hur artificiella system värderas visavi naturliga system. Julio Alberto Rodríguez söker i sin avhandling riktlinjer för en omstrukturering i vårt sätt att tänka och agera. Syftet är att formulera en teori om en hållbar utveckling.


Med vår förmåga att skapa tekniska och ekonomiska system, har samhället kontinuerligt utvecklat en rad komplexa artificiella strukturer. Detta sätt att leva gör att människan är beroende av den artificiella värld i vilken hon lever, den värld som lovar att trygga människans behov, och som egentligen agerar som en “artificiell moderkaka”.

Alla artificiella system befinner sig inom den verklighet som vi kallar för naturen, men dessa artificiella system fungerar inte under ekologins naturliga förutsättningar, de är i stället fragment, reduceringar, degraderingar eller anomalier sett ur ett ekologiskt perspektiv.

I det biohistoriska förloppet är det jordens naturliga system och dess “informationssystem” ett utvecklande och samspelande system, som gjorde det möjligt att ur det geologiska tillståndet utveckla det biologiska. Ur det biologiska blev våra kognitiva förmågor vad de blev och vad de kan bli i framtiden.

Avhandlingsförfattaren konstaterar att våra mest avancerade tekniska/ekonomiska regelverk är förvånansvärt primitiva i jämförelse med vad naturens “intelligens” har åstadkommit. De flesta s.k. primitiva kulturer har, menar han, en bättre tolkning av vad naturen är, än vad moderna kulturer hittills har haft. Målet med avhandlingen är att försöka få fram applicerbara helhetslösningar på vår nuvarande miljös ekologiska problem för att uppnå en hållbar utveckling.

Avhandlingens titel: Condiciones cognitivas para un desarollo sostenible. (Kognitiva villkor för en hållbar utveckling.)
Disputationen äger rum fredagen den 23 september 2005 kl. 13.00
Opponent: Professor José Carmona Márquez, Universidad de Huelva, Spanien
Stora hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Julio Alberto Rodríguez, tel. 031-773 29 85 (arb.) eller 070-220 25 12 (mobiltel.) e-post julio@ling.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera