Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2005

Elever ger sin bild av att leva med läs- och skrivsvårigheter

Att ha läs- och skrivsvårigheter i ett samhälle som vårt, där förmågan att läsa och skriva bra blivit allt viktigare, är en existentiell fråga. De som inte lyckas kan hamna i funderingar kring vem man är och vem man kan bli. Samtidigt har de en drivkraft som gör att de inte ger upp, utan hittar egna vägar att hantera sina läs- och skrivsvårigheter. Det konstaterar Cecilia Nielsen från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla i sin doktorsavhandling i pedagogik.

Cecilia Nielsens avhandling skiljer sig från tidigare avhandlingar om läs- och skrivsvårigheter på så sätt att den inte fokuserar lärandet i sig, utan tar utgångspunkt i hur enskilda människor själva upplever och hanterar sina läs- och skrivsvårigheter och vilka vägar de finner för att bemästra dem. Resultaten baserar sig på intervjuer med nio personer i åldrarna åtta till 53 år.

I avhandlingen framgår att läs- och skrivsvårigheter kan förstås som en existentiell fråga där var och en lär efter egna förutsättningar och villkor. Två saker framstår som särskilt viktiga. Det ena är tiden de har till förfogande för sin läsning – något som de ofta upplever står i konflikt med skolans ramar. Det andra är rummets betydelse och den plats där de befinner sig. Till exempel visar de hur de med hjälp av möbler, eller sin kropp bygger “ett fredat bo” runt sin läsning.
– Som lärare är det lätt att bygga på vad eleven kan. Men det är viktigt att kunna ta den andres perspektiv och försöka förstå hur han eller hon förstår världen. Ofta ser vi inte vad de ser och målen som de strävar mot, säger Cecilia Nielsen som själv har en mångårig bakgrund som speciallärare.
Hon tycker dock att medvetenheten kring de här frågorna blivit större, men påtalar att resurserna i skolan inte räcker till.
– Lärarna orkar inte göra det de skulle vilja, säger hon.

Att leva med läs- och skrivsvårigheter i ett samhälle som ställer ökade krav på medborgarnas läs- och skrivkunskaper får inte bara praktiska konsekvenser. Det har också betydelse för hur man förstår sig själv och vad man vågar satsa på för framtiden.
– På så vis, säger Cecilia Nielsen, är läs- och skrivsvårigheter en existentiell fråga.

Avhandlingen “Mellan fakticitet och projekt: Läs- och skrivsvårigheter och strävan att övervinna dem” läggs fram vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet fredagen den 16 september 2005 kl. 10.00.
Plats: Frölundagatan 118, Mölndal

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Cecilia Nielsen, tel 0521 – 26 40 06, mobiltel 070 – 62 82 092, cecilia.nielsen@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera