Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2005

Tjs=

Tjugotalets flerbostadshus har många kvaliteter väl värda att bevara, men också vissa brister i förhållande till dagens krav och önskemål. Flera av tjugotalshusen står inför en renovering. Genom att hushålla med befintliga material blir resultaten ofta varsamma för hus, människor och natur. Trots detta ersätter många det befintliga med moderna och oprövade material och metoder. Formas bok Tjugotalshusen visar vad som är tidstypiskt för husen med alla kvaliteter och brister och presenterar olika förslag på varsamma och sparsamma renoveringar.

Boken belyser tjugotalets flerbostadshus – dess tillkomst, särart och kvaliteter. Den beskriver även hur man i linje med moderna krav och behov kan förnya fastigheterna på ett varsamt sätt med respekt för deras ursprungliga kvaliteter. Boken vänder sig i första hand till de som äger, förvaltar och bor i tjugotalshusen idag, men även till planerare, projektörer, entreprenörer och andra med intresse för arkitektur och bostadsförnyelse.

Bokens författare är:
Lisbeth Williams är arkitekturhistoriker och har sedan sjuttiotalet arbetat med förnyelse av stadskärnor, kulturminnen, bostäder och skolor, både genom forskning och undervisning på Chalmers i Göteborg och under nittiotalet med forskning inom BOOM, forskargruppen för ombyggnad, vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm. Hon arbetar nu som formgivare och konstnär i Göteborg.

Ingela Blomberg är arkitekt och docent och har sedan sjuttiotalet undervisat och bedrivit forsknings- och utvecklingsarbeten kring varsam förnyelse av bostadshus och bostadsområden inom BOOM, forskargruppen för ombyggnad, vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm. Tjugotalshusen ges ut av Formas förlag och kostar 250 kronor inkl moms. Den kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se.Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski, maria.guminski@formas.se,
tel 08-775 4008

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ulla Save-Öfverholm, ulla.save@formas.se , 08-775 4001, 073-656 20 21

Emilie von Essen, emilie.von.essen@formas.se, 08-775 4008, 0733 50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera