Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2005

Inbjudan till pressträff torsdag 15 september på KVAFemton med ansvar för Linnéfirandet

Om knappt två år är det 300 år sedan Carl von Linné föddes och redan på torsdag börjar arbetet inför firandet på allvar. Då samlas Linnéårets jubileumsdelegation för första gången, under ledning av ordföranden, landshövding Anders Björck.

Vetenskapsrådet har nu utsett ledamöterna efter samråd med Kungl. Vetenskapsakademien, KVA. De femton som har ansvaret att samordna firandet är:

* Bengt Holgersson, landshövding, Skåne län
* Lars Åke Lagrell, landshövding, Kronobergs län
* Göran Bexell, rektor, Lunds Universitet
* Bo Sundqvist, rektor, Uppsala Universitet
* Cristina Hallman, museichef, Naturhistoriska riksmuseet
* Inger Liliequist, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
* Thomas Brül, VD, Sveriges Rese- och Turistråd
* Carl-Olof Jacobson, professor, Svenska Linnésällskapet
* Olle Wästberg, generaldirektör, Svenska Institutet
* Johan Sterte, rektor, Växjö Universitet
* Gunnar Öquist, professor, Kungl. Vetenskapsakademien

Regeringen har sedan tidigare utsett Anders Björck, landshövding i Uppsala län, till ordförande tillsammans med Gunnel Gustafsson, Vetenskapsrådets bitr generaldirektör, som vice ordförande.

Pressträff på torsdag
Över hela landet planeras redan intensivt inför 300-årsjubileet och även internationellt finns ett stort intresse. Under pressträffen finns möjlighet att möta ansvariga i Linné-delegationen och att höra hur det nationella firandet planeras.

Tid&plats
Torsdag 15 sept, kl 11.30-12.00
Nobel-rummet, Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
(Karta: http://www.kva.se/KVA_Root/swe/contact/offices/map.asp)

Medverkar gör delegationens ordförande landshövding Anders Björck, dess vice ordf, Vetenskapsrådets bitr generaldirektör Gunnel Gustafsson och jubileumsårets samordnare Åse Berglund. På plats finns även flera av de nyutsedda ledamöterna i delegationen.

Bakgrund
Regeringen gav tidigare i år Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta en delegation med uppgift att samordna Linnéjubileet i Sverige. Ett sekretariat har tidigare i år inrättats på KVA, den akademi som Linné själv grundade år 1739. Sekretariatet leds av Åse Berglund.
Regeringen har avsatt sju miljoner kronor under 2005 för att samordna Linnéjubileet.

Anmälan till pressträffen
Vänligen ring eller e-posta receptionen på Kungl. Vetenskapsakademien:
08-673 95 00
reception@kva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera