Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2005

46 nya doktorer promoveras vid Handelshögskolan i Stockholm

Fredagen den 16 september promoveras 46 ekonomie och filosofie doktorer vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), när högskolan håller sin traditionella promotions- och installationshögtid i Stockholms stadshus. De 46 doktorerna efter avlagda prov, varav 14 är kvinnor, får ta emot sina hattar eller lagerkransar, doktorsringar och diplom av promotor, professor Nils Brunsson, som kommer att hålla promotionsceremonin på latin.

− För Handelshögskolan är det särskilt glädjande att vi lockar så många till vår framgångsrika forskarutbildning, säger Lars Bergman, rektor vid HHS.

Som tidigare meddelats promoveras även Philippe Aghion, Peggy Bruzelius, Barbara Czarniawska, Bruce Kogut, Torbjørn Rundmo och Jacob Wallenberg till ekonomie hedersdoktorer (doctores honoris causa).

− Det är också mycket inspirerande för oss att ha framgångsrika forskare från internationellt erkända lärosäten, men också framgångsrika praktiker knutna till oss, fortsätter Lars Bergman. Att sedan andelen kvinnor som promoveras ökat till 30 procent jämfört med 23 procent 2003 är mycket glädjande, avslutar han.

Vid samma ceremoni installeras Erik Berglöf, Mike Burkart, Leif Lindmark och Walter Schuster som professorer vid HHS.

Nedan följer listan över personer som promoveras till ekonomie, filosofie eller juris doktorer efter avlagda doktorsexamina, inklusive disputationsdatum och titlar på deras avhandlingar:

Anders Anderson
Disputerade den 21 maj 2004
Avhandlingens titel: Essays in Behavioral Finance

Martin Andersson
Disputerade den 31 januari 2005
Avhandlingens titel: Making a Difference; Project result improvement in organizations.

Gudrun Balsvik
Disputerade den 4 oktober 2004
Avhandlingens titel: Information Technology Users: Studies of self-efficacy and creativity among Swedish newspaper journalists

Hans Björkman
Disputerade den 27 maj 2005
Avhandlingens titel: Learning from Members. Tools for strategic positioning and service innovation in trade unions

Magnus Blix
Disputerade den 20 december 2004
Avhandlingens titel: Essays in Mathematical Finance – Modeling the futures price

Christian Czernich
Disputerade den 12 juni 2004
Avhandlingens titel: When ideas meet Organizations – The survival of ventures inside the established firm

Niclas Damsgaard
Disputerade den 29 oktober 2003
Avhandlingens titel: Deregulation and Regulation of Electricity Markets

Bruno Eklund
Disputerade den 5 september 2003
Avhandlingens titel: Four Contributions to Statistical Inference in Econometrics

Andrés González
Disputerade den 22 september 2004
Avhandlingens titel: Nonlinear Dynamics and Smooth Transition Models

Erik Grönqvist
Disputerade den 8 juni 2004
Avhandlingens titel: Selection and Moral Hazard in Health Insurance – Taking contract theory to the data

Katariina Hakkala
Disputerade den 19 september 2003
Avhandlingens titel: Essays on Restructuring and Production Decisions in Multi-Plant Firms

Kristian Hartelius
Disputerade 29 oktober 2004
Avhandlingens titel: Macroeconomic Aspects of Capital Flows to Small Open Economies in Transition

Lars Henriksson
Disputerade den 25 september 2003
Avhandlingens titel: Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans

Anja Hjelström
Disputerade den 1 april 2005
Avhandlingens titel: Understanding International Accounting Standard Setting – A case study of the process of revising IAS 12 (1996), Income Tax

Charlotte Holgersson
Disputerade den 10 oktober 2003
Avhandlingens titel: Rekrytering av företagsledare. En studie i homosocialitet

Catarina Holtz
Disputerade den 19 september 2003
Avhandlingens titel: Due Process for Industrial Property – European patenting under human rights control

Anders Ivarsson Westerberg
Disputerade den 21 december 2004
Avhandlingens titel: Papperspolisen – Den ökande administrationen i moderna organisationer

Iryna Ivaschenko
Disputerade den 18 september 2003
Avhandlingens titel: Essays on Corporate Risk, U.S. Business Cycles, International Spillovers of Stock Returns, and Dual Listing

Mats Jutterström
Disputerade den 26 mars 2004
Avhandlingens titel: Att påverka beslut – företag i EUs regelsättande

Björn Lagerwall
Disputerade den 3 juni 2004
Avhandlingens titel: Empirical Studies of Portfolio Choice and Asset Prices

Pär Larsson
Disputerade den 13 februari 2004
Avhandlingens titel: Förändringens villkor – En studie av organisatoriskt lärande och förändring inom skolan

Therese Lindahl
Disputerade den 3 juni 2005
Avhandlingens titel: Strategic and Environmental Uncertainty in Social Dilemmas

Håkan Linnarsson
Disputerade den 10 juni 2005
Avhandlingens titel: Alliances for Innovation

Hans Malmsten
Disputerade den 7 juni 2004
Avhandlingens titel: Properties and Evaluation of Volatility Models

Cassandra Marshall
Disputerade den 17 december 2004
Avhandlingens titel: Dating for Innovation. Recognizing and Creating Opportunities in Fluid Environments through Collaborative Interorganizational Relationships

Susanna Mattsson
Disputerade den 14 december 2004
Avhandlingens titel: På gränsen mellan ordning och oordning – artefakternas betydelse vid marknadsombildningar. En studie av den svenska postmarknadens ombildning

Stefan Meisiek
Disputerade den 2 oktober 2003
Avhandlingens titel: Beyond the Emotional Work Event – Social sharing of emotion in organizations

Richard Nakamura
Disputerade den 12 april 2005
Avhandlingens titel: Motives, Partner Selection and Productivity Effects of M&As: The pattern of Japanese mergers and acquisitions

Charlotte Nilsson
Disputerade den 28 maj 2004
Avhandlingens titel: Studies in Environmental Economics. Numerical analysis of greenhouse gas policies

Roland Nilsson
Disputerade den 29 april 2005
Avhandlingens titel: The Market Impact of Short-Sale Constraints

Jens Nordfält
Disputerade den 20 maj 2005
Avhandlingens titel: Is Consumer Decision-Making Out of Control? Non-conscious influences on decision-making for fast moving consumer goods

Fredrik Nordin
Disputerade den 18 februari 2005
Avhandlingens titel: Externalising Services: Walking a tightrope between industrial and service logics

Jens Nystedt
Disputerade den 3 december 2004
Avhandlingens titel: Competition, Regulation and Integration in International Financial Markets

Anete Pajuste
Disputerade den 4 november 2004
Avhandlingens titel: Corporate Governance and Controlling Shareholders

Anders Richtnér
Disputerade den 3 december 2004
Avhandlingens titel: Balancing Knowledge Creation

Mickael Salabasis
Disputerade den 30 januari 2004
Avhandlingens titel: Bayesian Time Series and Panel Models: Unit roots, dynamics and random effects

Rickard Sandberg
Disputerade den 25 november 2004
Avhandlingens titel: Testing the Unit Root Hypothesis in Nonlinear Time Series and Panel Models

Sven Skallsjö
Disputerade den 26 mars 2004
Avhandlingens titel: Essays on Term Structure and Monetary Policy

Birgit Strikholm
Disputerade den 13 december 2004
Avhandlingens titel: Essays on Nonlinear Time Series Modelling and Hypothesis Testing

John Söderström
Disputerade den 9 februari 2004
Avhandlingens titel: Från produkt till tjänst – Utveckling av affärs- och miljöstrategier i produktorienterade företag

Krim Talia
Disputerade den 10 juni 2004
Avhandlingens titel: The Scandinavian Currency Union 1873-1924: Studies in monetary integration and disintegration

Robin Teigland
Disputerade den 10 oktober 2003
Avhandlingens titel: Knowledge Networking: Structure and performance in networks of practice

Björn Thodenius
Disputerade den 4 februari 2005
Avhandlingens titel: Användning av ledningsinformationssystem – en longitudinell studie av svenska storföretag

Christofer Tolis
Disputerade den 21 mars 2005
Avhandlingens titel: Framing the Business: Business modelling for business development

Daniel Waldenström
Disputerade den 10 juni 2003
Avhandlingens titel: Essays in Historical Finance

Ulrika Wallén
Disputerade den 26 september 2003
Avhandlingens titel: Effektivitet i grundskolan i anslutning till en stadsdelsnämndsreform


Press/fotografer som önskar delta i promotionsceremonin måste anmäla sig till Hanna Pettersson, tel: 08-736 9015, e-post: hanna.pettersson@hhs.se senast torsdagen den 15 september.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Lars Bergman, rektor, professor, tel: 08-736 9012, e-post: lars.bergman@hhs.se (för frågor om hedersdoktorer och professorer)

Hanna Pettersson, informatör, tel: 08-736 9015, e-post: hanna.pettersson@hhs.se (för frågor om övriga doktorer eller doktorsavhandlingar)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera