Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 september 2005

400-årig professur mer aktuell än någonsin

I år är det 400 år sedan professuren i semitiska språk inrättades vid Uppsala universitet. Det firar Uppsala universitet med en utställning och ett jubileumssymposium den 21-23 september då forskare från flera länder träffas för att diskutera aktuell forskning.

Lärostolen i semitiska språk är en av de äldsta vid Uppsala universitet, inrättad av Karl IX år 1605. Ämnet har haft en avgörande betydelse vid utforskandet av mänsklighetens religiösa, politiska och kulturella historia i Främre Orienten. Under professurens hela historia har det funnits en viktig koppling till religionsvetenskaplig forskning, eftersom bokreligionerna judendom, kristendom och islam alla har uppstått i en semitisk kultur och en semitisk språkvärld (hebreiska, arameiska/syriska och arabiska).

– Numera har ämnet sin tyngdpunkt i arabiskan, modersmål för 200 miljoner människor och i ökande grad en nyckel till förståelsen av några av vår tids största politiska problemområden, säger professor Bo Isaksson vid institutionen för lingvistik och filologi.

Syftet med symposiet är att inspirera till nya forskningsprojekt genom att skapa kontakt med den bästa forskning som finns att tillgå i Norden och övriga världen.

Som en del av jubileet visar också Carolina Rediviva en utställning – Till Österland vill jag fara – om den semitiska professurens historia. Tyngdpunkten ligger i det idéhistoriska perspektivet och presenterar ett koncentrat av den rika forskning som har pågått och fortfarande pågår i ämnet. Utställningen lyfter fram de rika kulturkontakterna med Främre Asien och de svenska studierna på plats. Den berättar också om områdets stora invandrargrupper och deras liv och verksamhet i Sverige.

Konferensprogram:
http://www-conference.slu.se/semitiska/program/index.html

Om utställningen:
http://www.ub.uu.se/arv/utst.cfm

Kontaktinformation
Mer information: Bo Isaksson, tel: 018-471 1002, eller Bo.Isaksson@lingfil.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera