Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2005

Handelshögskolan i Stockholm lockar till sig topparna inom Sustainable Development

I september startar IFL vid Handelshögskolan i Stockholm ett nytt ledarskapsprogram som riktar sig till företagsledare, miljöchefer, informationschefer och andra ledande befattningshavare som ansvarar för näringslivets strategiska positionering för hållbar utveckling.

Programmet – “Business and Global Change – Threats, Opportunities and Added Value” är unikt i sitt slag och har lockat till sig ledande föreläsare och deltagare. Under programmet, som pågår under nio kvällar, kommer deltagarna att utöka sina kunskaper om företagens strategiska positionering för hållbar utveckling i en värld med snabbt förändrade globala hot och möjligheter.

– Dagens konsumenter och kunder kräver att företagen tar socialt och miljömässigt ansvar. Banker och investerare värderar företag med hänsyn till i vilken grad företagens verksamhet är förenlig med hållbar utveckling. Det här programmet belyser de här faktorerna och vad de betyder för företags val av strategier för att nå globala konkurrensfördelar, säger Judit Weibull, programansvarig.

Programmet, som är ett initiativ från IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, är utvecklat av en projektgrupp som har knutit en rad framstående internationella och svenska experter, företagsledare, forskare och praktiker till modulerna som medverkande. Bland de medverkande finns, Anders Dahlvig, IKEA, Leif Johansson, Volvo, professorerna Will Steffen, Sir Partha Dasgupta, Jeff Vincent, Peter Sand samt Bill Clintons fd. rådgivare i Sustainable Development-frågor Dianne Dillon-Ridgley.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:

Judit Weibull, Program Director, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Tel: 08-586 175 47 / 0708-242477, e-mail: judit.weibull@hhs.se

Peter Rovér, Marknads- & Informationschef, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Tel: 08-586 175 33 / 070-249 42 24, e-mail: peter.rover@ifl.se

Karl-Göran Mäler, professor, Beijer Insitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien, Tel: 08-673 95 30 / 0706-681364, e-mail karl@beijer.kva.se

Magnus Enell, adj. Professor, Enell Sustainable Development, Näringslivets Miljöchefer, Tel: 0705-878702, e-mail: magnus@enell.se

Om IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

Executive Education och IFL har fört samman sina verksamheter och bildar – under namnet “IFL vid Handelshögskolan i Stockholm” – en av Europas största och ledande aktörer för verksamhets- och ledarutveckling. Företaget finns representerat i Sverige, Norge, Finland, Bryssel och Ryssland och är systerbolag till SSE Riga i Lettland. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm erbjuder öppna och företagsanpassade utvecklingsprogram och tjänster inom management, ledarskap, organisation och affärsutveckling.

IFL vid HHS bedriver även verksamhet genom delägarskap i utvecklingsbolaget IFL Entrepreneur och forskningsstiftelsen Marknadstekniskt Centrum (MTC). Inom verksamheten finns även kursgårdarna Kämpasten i Sigtuna och Passage du Nord i Bryssel. Se www.ifl.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera