Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2005

Ny metod för att förutsäga jordbävningar

FOI och Uppsala universitet har nu visat att en metod som hittills använts för att varna för gruvskalv även kan användas för att förutsäga var och när jordbävningar ska äga rum. – Med hjälp av denna metod skulle stora skalv liknande den som orsakade tsunamin kunna förutsägas på ett bättre sätt både till tidpunkt och geografiskt område, berättar Leif Persson, forskare vid FOI.

Forskare i seismologi vid FOI och Uppsala universitet har i efterhand studerat förekomsten av jordskalv i området runt Sumatra, Andaman- och Nicobaröarna i Sydostasien under den femårperiod som föregick det förödande jordskalvet utanför Sumatras kust på annandagen 2004. Detta jordskalv orsakade tsunamin som tog många människors liv runt Indiska oceanen.

– Vi ville testa om de metoder och analysverktyg vi använder för att varna vid skalv i gruvor även skulle kunna användas för att förutsäga jordbävningar, säger Leif Persson, som forskar vid FOI och Uppsala universitet.

I området runt Sumatra, Andaman- och Nicobar-öarna förekommer ofta jordskalv. Den spänning som skapas i området när kontinentalplattorna rör sig mot varandra, ger upphov till en mängd mindre jordskalv under ett flertal år innan stora jordbävningar äger rum. Under de fem år som forskarna har analyserat ägde det rum 624 skalv i området. Den 24 oktober 2002 uppmättes en kraftig jordbävning på 7,1 på Richterskalan och den 13 september samma år en jordbävning på 6,7. Jordbävningen på annandagen 2004 som orsakade tsunami-katastrofen uppmättes till 9,0 på Richterskalan.

Forskarna från FOI har studerat hur aktiviteten i jordskorpan förändrades inför dessa jordbävningar. De analyserade hur skalven fördelade sig tidsmässigt och geografiskt inom området. Forskarna använde sig av relationen mellan stora och små skalv, det så kallade b-värdet. Ju lägre b-värde desto större är uppbyggnaden av spänning i jordskorpan vilket medför förhöjd risk för stora skalv. Genom att rita upp ett “fönster” bestående av 50 skalv och sedan flytta detta “fönster” i tiden från januari 2000 till december 2004, gjorde de en revolutionerande upptäckt.

– Vi upptäckte att samtliga stora skalv var tydligt synliga ur ett tidsperspektiv. b-värdet föll drastiskt före de stora skalven, säger Leif Persson.

För att ta reda på var b-värdet geografiskt var som lägst, ritade forskarna ut cirklar som innehöll 50 skalv vardera på en karta. Resultatet av analysen var mycket tydligt. Epicentrum för de stora jordbävningarna var tydligt markerade på kartan. Ett nytt skalv som ägde rum utanför Sumatra den 28 mars i år bekräftade också forskarnas analyser.

– Med andra ord går det att förutsäga var och när en jordbävning ska äga rum med hjälp av de metoder som tidigare bara har använts för gruvskalvsvarning. Intresset för våra slutsatser är stort inom forskarvärlden, säger Leif Persson.

Kontaktinformation
Leif Persson, forskare inom området signalbehandling, tel 070-927 70 02

Åsa Ivarsson, presskontakt, tel 073-444 77 55

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera